Radom 02.12.2021

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w sprawie ustanowienia odznaki marszowej „Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom – Laski”

Komisja zebrała się w składzie:

Sławomir Sońta – przewodniczący
Krzysztof Bińkowski – członek
Roman Fido – członek

Na zaproszenie Komisji w zebraniu udział wzięli
Wiesław Mizerski – poprzedni dowódca Oddziału Radom ZS
Dariusz Sońta – inicjator w/w Marszu

Na konkurs nadesłano 33 prace. Lista nadesłanych prac (zał. Nr 1)
Komisja dokonała zgodności prac z regulaminem konkursu.
Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego ZS, by przyznał trzy równorzędne wyróżnienia.

Do wyróżnienia komisja proponuje:

pracę nr 7 Eryka Kubickiego z Kielc;
pracę nr 9c Dionizego Pyrzyka z Lasek;
pracę nr 22 Łukasza Musianka z Warszawy.

Spośród wszystkich nadesłanych prac Komisja nie wybrała żadnej do realizacji odznaki marszowej.

Podpisy członków komisji:

W związku z rozstrzygnięciem konkursu zainteresowanym możemy przesłać do wglądu prace konkursowe, które są zapisane, ale po wykreśleniu danych (RODO).

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, zainteresowanie się tą tematyką i poświęcony czas.
Wszystkim uczestnikom konkursu prześlemy podziękowania, a wyróżnionym zostaną przyznane nagrody. Co do zorganizowania uroczystej Gali Wręczenia nagród konkursu nie podjęto decyzji, najbliższy termin styczeń 2022.

Wszelkie zapytania proszę kierować do mnie: Roman Burek-Komendant Główny ZS tel. 604219765 mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział.