1. Związek Strzelecki realizuje zadanie publiczne konkursu ofert MON nr 7
  pt. „Skutecznie ratuj-celnie strzelaj”.
  Kurs zaplanowany od 23 do 29 sierpnia, oto niezbędne informacje:

Kurs jest podzielony na cztery (4) bloki szkoleniowe:

Kurs CLS (Combat LiveSaver).
Kurs strzelecki.
Kurs działań taktycznych.
Kurs survivalowy.

Cena udziału w Kursie to jedynie 220 zł od osoby. Szacowany koszt kursu na rynku cywilnym to kwota ponad 2 628,00 zł (większość kwoty pokrywa MON), stąd tak niska cena.
Całość kwoty Kursu 97 300 zł, dotacja Ministra Obrony Narodowej 66 000 zł.

Kurs obejmuje:
Kurs CLS – szkolenie teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności zakończone Certyfikatem wystawionym przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, ważnym przez 3 lata. Kurs CLS rekomendowany jest w jednostkach wojskowych podległych MON.
Kurs strzelecki – przeprowadzony przez instruktora strzelectwa zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydanym Zaświadczeniem potwierdzony nabyciem wiedzy w ilości godzin.
Kurs działań taktycznych – obejmuje: taktykę zieloną, czarną i czerwoną zgodny ze standardami szkoleniowymi w jednostkach wojskowych podległych MON zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydanym Zaświadczeniem potwierdzony nabyciem wiedzy w ilości godzin.
Kurs survivalowy – przeprowadzony przez instruktora MILITARY SURVIVAL (jednym z najlepszych instruktorów survivalu w Polsce) zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydanym Certyfikatem potwierdzony nabyciem wiedzy w odpowiedniej ilości godzin.

 • catering (wyżywienie całodobowe) na czas trwania całego Kursu;
 • materiały szkoleniowe;
 • zakwaterowanie (zajęcia dobowe) na ośrodku szkolenia taktycznego (namiot, pałatka, śpiwór i karimata);
 • zaplecze medyczne na czas trwania całego kursu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w Kursie;
 • zabezpieczenie przeciwko COVID-19 (maseczki, rękawiczki).

W kursie weźmie udział 30 kursantów, kadra stanowić będzie 8 osób.

Związek Strzelecki w dniach 23-29.08.2021 r. realizuje zadanie publiczne pt. Skutecznie ratuj Celnie strzelaj

Zapraszamy mieszkańców Szydłowca i powiatu szydłowieckiego na bezpłatne szkolenie oraz pokazy pierwszej pomocy BLS+AED, które odbędą się w dniu 29 sierpnia 2021 r. (niedziela). Szydłowiec Rynek Wielki godz. 9:00