Karolina Kaczorowska w czasie okupacji sowieckiej ziem polskich 1939-1941 została wraz z rodziną wywieziona na Syberię. Jej ojciec przebywał w łagrze, po amnestii wstąpił do Wojska Polskiego. Po opuszczeniu Związku Radzieckiego i ewakuacji do Iranu podzieliła los „dzieci tułaczych” – przebywała w osadzie Koja w Ugandzie, gdzie uczęszczała do prowadzonej tam polskiej szkoły. Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii ukończyła studia na Uniwersytecie Londyńskim. Pracowała następnie jako nauczycielka, poświęciła się również działalności w harcerstwie, dzięki której poznała Ryszarda Kaczorowskiego. U boku męża aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym polskiej emigracji, była zaangażowana m.in. w działalność charytatywną Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. W okresie prezydentury Ryszarda Kaczorowskiego pełniła funkcję pierwszej damy.

Związek małżeński z Ryszardem Kaczorowskim zawarła 19 lipca 1952 w Londynie. Mieli dwie córki: Alicję i Jadwigę.

 

Karolina Kaczorowska z domu Mariampolska ur. 26 września 1930 r. w Stanisławowie zm. 21 sierpnia w Londynie.

 

Zostanie pochowana obok swojego męża Ryszarda Kaczorowskiego w panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej.