Rząd ogłasza ,,Program upowszechnienia strzelectwa’’

https://www.fronda.pl/a/rzad-oglasza-program-upowszechnienia-strzelectwa,175737.html

Nasza organizacja od dawna jasno mówi o potrzebie zwiększenia dostępu obywateli do broni, a to, co obserwujemy za naszą wschodnią granicą potwierdza, że takie zmiany powinny nastąpić jak najszybciej.

Polska jest jednym z państw o najmniejszej liczbie sztuk broni przypadających na osobę dorosłą. Bodajże wszystkie rządy po 1989 r. mówiły o potrzebie ułatwienia dostępu do broni i wzrostu liczebności armii, tymczasem nadal jesteśmy rozbrojonym państwem i narodem.

Związek Strzelecki rozwija swoją działalność dla pomnożenia wszystkich sił narodowych, przez urabianie karności, dzielności moralnej i fizycznej swoich członków, wzmocnienie ducha obywatelskiego w pracy społecznej swych członków pod względem wojskowym bez zajmowania się sprawami politycznymi. Stowarzyszenie tworzą członkowie czynni i honorowi tzw. strzelcy od 16 roku oraz dzieci i młodzież tzw. orlęta (10-16 lat), zorganizowani w Oddziałach terenowych na terenie całego kraju oraz poza granicami Polski. Kadra, to doświadczeni specjaliści, instruktorzy i wychowawcy nieodpłatnie szkolą dzieci i młodzież z różnych dziedzin m. in.: pierwszej pomocy, strzelectwa, survivalu, tworzone są sekcje np. artystyczne czy kawaleryjskie, organizowane są kursy i szkolenia, zawody, konkursy oraz marsze patriotyczne.

Komplementarność działań Związku Strzeleckiego jest zbieżna z realizacją celów statutowych: – krzewienie świadomości narodowej i kulturowej w oparciu o takie wartości jak: BÓG–HONOR–OJCZYZNA, podtrzymywanie i kontynuowanie tradycji Związku Strzeleckiego, działanie na rzecz wychowania obywatelskiego opartego na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wynikających ze wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego – Józefa Piłsudskiego zapisanych na trwałe w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim, działanie na rzecz współpracy z organami władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, Wojskiem Polskim innymi służbami mundurowymi.

Mając w swoich szeregach osoby, które mogłyby się przysłużyć obronności kraju, staramy się o nie dbać, walczyć o dalszy rozwój.

Fot. screenshot – Twitter (m_maranowski)

Roman BUREK