29 marca 2022 r. na uroczystej zbiórce w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach Szef WSzW płk Marek MAJOCHA, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył patent oficerski członkowi naszej organizacji ppor. rez. Wojciechowi Kozakowi. Po złożeniu meldunku przez Zastępcę Szefa WSzW – Szefa Wydziału ppłk. Adriana KLIMKA zostało odczytane Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 lutego 2022 r.  o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego. W przemówieniu Szef WSzW w Katowicach podkreślił znaczenie systemu szkolenia rezerw oraz kluczową rolę kadry oficerskiej w rezerwach Sił Zbrojnych RP. Ppor. Wojciech Kozak wziął udział w Kursie Przeszkolenia Kadry Rezerwy we Wrocławiu w dniach 07.01 – 02.04.2021 r. w korpusie osobowym rozpoznania i walki elektronicznej i zdał egzamin na oficera WP w dn 30.03 – 01.04.2021 r.

Cieszę się, że po tylu latach pracy doceniono Twój trud i poświęcenie. Gratuluję Ci awansu i życzę dalszych sukcesów zawodowych.

Roman Burek-Komendant Główny ZS