8 lutego 1951 roku w mokotowskim więzieniu wykonano wyrok śmierci na mjr. Zygmuncie Szendzielarzu ,,Łupaszce”. Był on sławnym dowódcą V Wileńskiej Brygady AK. Godnego pogrzebu doczekał się dopiero w 2016 roku. Był to owoc prowadzonych przez IPN prac ekshumacyjnych na tak zwanej Łączce Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Miejscem spoczynku majora są Wojskowe Powązki. Pogrzeb odbył się z wszystkimi wojskowymi honorami.

Zygmunt Szendzielarz urodził się 12. marca 1910 roku w Stryju. Karierę wojskową rozpoczął jako ochotnik na kurs Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowii Mazowieckiej. Następnie pobierał nauki w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Wojna zastał go jako żołnierza 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Za udział w wojnie obronnej 1939 r. został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. W końcówce września dostał się do sowieckiej niewoli, z której udało mu się uciec. Po nieudanej próbie przedostania się na Węgry rozpoczął działalność konspiracyjną na Wileńszczyźnie. Walczył z Niemcami oraz Sowietami aż do 1948 roku, kiedy to ostatecznie go aresztowano.

źródła:

– https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-smierci-mjr-zygmunta-szendzielarza-lupaszki