Mamy także tendencję zmniejszenia liczebności sił wojskowych. Dostrzegliśmy w systemie NATO i Polski lukę, którą może wypełnić OT. – poinformował Mariusz Kordowski, Dyrektor Programów Militarnych, Narodowego Centrum Studiów Strategicznych (NCSS) podczas debaty „NATO. The Enduring Alliance 2016”.
W momencie podjęcia przez ówczesnego szefa NCSS a obecnego podsekretarza stanu w MON Tomasza Szatkowskiego decyzji o przeprowadzeniu szeroko zakrojonych analiz w zakresie OT rozpoczęła się „debata z największymi polskimi organizacjami militarnymi, na podstawie których powstały analizy dotyczące kompleksowej perspektywy stworzenia OT – jej logistyki, uzbrojenia i zdolności. Jak poinformował przedstawiciel NCSS, przeanalizowano „najbardziej charakterystyczne wzorce OT na świecie” i przetestowano je w polskich granicach strategicznych.
Zaleciliśmy naszym decydentom politycznym stworzenie komponentu lekkiej piechoty, żołnierzy bez ciężkiego sprzętu, którzy byliby w stanie zwalczać wojska pancerne.
Mariusz Kordowski, Dyrektor Programów Militarnych, Narodowego Centrum Studiów Strategicznych (NCSS)
W ich wyniku zdecydowano o zarekomendowaniu decydentom wariantu obrony terytorialnej jako dobrze wyposażonej, lekkiej piechoty, nasyconej np. bronią przeciwpancerną. Jak wiadomo, analizowano też koncepcję wyposażenia OT w ciężkie pojazdy bojowe oraz koncepcję tzw. „milicyjną”, skupiającą się na wsparciu działań ochronnych czy porządkowych. Ostatecznie zdecydowano, że formacja terytorialna nie powinna dysponować np. ciężkimi pojazdami bojowymi, ale musi posiadać broń wsparcia niezbędną do działań obronnych.
Przedstawiciel NCSS zaznaczył, że „niektóre oddziały OT operujące w północno-zachodniej Polsce mogłyby być przeszkolone, do niektórych typów operacji specjalnych”, a zadaniem OT „jest także obrona terytorium, wspieranie oddziałów operacyjnych”. Należy zauważyć, że te ostatnie nie muszą – a nawet nie powinny prowadzić działań na terytorium całego kraju.
Zależy nam na stworzeniu systemu OT ponieważ NATO posługuje się nowoczesnym – kosztownym uzbrojeniem. Mamy także tendencję zmniejszenia liczebności sił wojskowych. Dostrzegliśmy w systemie NATO i Polski lukę, którą może wypełnić OT.
Mariusz Kordowski, Dyrektor Programów Militarnych, Narodowego Centrum Studiów Strategicznych (NCSS)
Mariusz Kordowski podkreślił też, że formowanie Obrony Terytorialnej może być odpowiedzią na trend redukcji stanów liczebnych sił zbrojnych, obecny w Polsce i w innych krajach NATO. Formowanie OT ma więc pozwolić na „odciążenie” szczupłych wojsk operacyjnych od części zadań, tak aby mogły się skupić na działaniach manewrowych, aby można było uniknąć efektu rozproszenia sił.
Jednocześnie sygnalizowany przez Mariusza Kordowskiego wysoki koszt sprzętu dotyczy przede wszystkim wyposażenia wojsk operacyjnych, które bez wsparcia OT nie byłyby w stanie efektywnie wykorzystać zdolności, które daje im to wyposażenie. W polskich warunkach trzeba też pamiętać, że Siły Zbrojne nie dysponują nowoczesnym, ciężkim sprzętem w zasadzie dla większości istniejących jednostek operacyjnych (pomimo, że ich liczebność była zmniejszana).
W konferencji wziął udział podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski, który podkreślił, że szczyt NATO w Warszawie będzie najważniejszym wydarzeniem w tym roku. Sama jego organizacja w stolicy Polski odzwierciedla, według przedstawiciela MON, zmiany, które mają miejsce w Sojuszu.
Konferencję „NATO. The Enduring Alliance 2016” rozpoczął dyrektor i członek zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, który przypomniał o zbliżającym się szczycie NATO w Warszawie. Jak podkreślił, Sojusz dąży obecnie do zacieśnienia swojej współpracy z UE, a sama Unia powinno to wykorzystać, szczególnie ze względu na zmieniający się w Europie obraz bezpieczeństwa. Krzysztof Miszczak dodał również, że NATO dąży do ściślejsze współpracy z UE i należy to wykorzystać.

http://www.defence24.pl/396331,ot-wypelni-luke-w-systemie-obronnym-polski-i-nato