Dzięki staraniom Romana Burka – Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego w dniu 24 maja stanął w miejsce drewnianego – stalowy krzyż.

Zniszczeniu uległ drewniany krzyż, który stał w Kwaterze Legionistów na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu.

Komendant Główny po otrzymaniu informacji w dniu 15 maja od znajomych osób z Radomia, jak mówi: podjąłem natychmiastową decyzję o przystąpieniu do wymiany drewnianego krzyża – metalowym. Ustaliłem z kierownikiem cmentarza, że naprawy dokona Związek Strzelecki, który jest umocowany w tradycji legionowej z racji organizacji wielu działań kulturalnych m. in Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski i uroczystości bitwy pod Anielinem i Laskami z października 1914 roku. Następnie, poprosiłem Lechosława Wąsika członka ZS a zarazem Komendanta Oddziału Radom o wykonanie pomiarów złamanego krzyża oraz tablicy. Komendant Oddziału szybko zajął się tym tematem z iście inżynierską dokładnością, gdyż za niecałe dwie godziny miałem wszystkie potrzebne wymiary. Po wykonaniu kilku telefonów ustaliłem wykonawcę nowego krzyża, którym został przedsiębiorca z Szydłowca.

Krzyż według wzoru został bardzo sprawnie zamontowany w ustalonym terminie na trwale i można było tego samego dnia przeprowadzić krótką uroczystość jak przekazały zaproszone media, którym serdecznie dziękuję za udział, bo wtedy czas na stawianie krzyży był niekomfortowy w Polsce.

Kazimierz Józef Węgrzyn, Wiersz dedykowany obrońcom Krzyża

BÓG Z TOBĄ POLSKO !

ORAZ TARCZĄ KRZYŻA…

nam krzyża z serca żaden wróg nie wyrwie

i Polska będzie zawsze Chrystusowa

Siostry i Bracia przecież Bóg jest z nami

i nasza Matka – Ojczyzny Królowa !…..

W ramach współpracy z Związkiem Piłsudczyków Radom, którego też jestem członkiem, zaproponowałem zbiórkę na ten cel na konto bankowe ZP Radom, jeśli będą chętne osoby? Tak też się stało! Chętnych wpisano do uchwały wraz z podziękowaniem.

W imieniu ZS i ZP, dziękuję za pomoc, udzielone wsparcie finansowe i udział w uroczystościach, w których uczestniczyli członkowie Związku Strzeleckiego z Radomia i Szydłowca, zwłaszcza młodzi strzelcy i orlęta oraz członkowie Związku Piłsudczyków Radom, a także media.

Artykuł:
Tomasz Pilich

Uchwała Nr 3/2024 Walnego Zebrania
Stowarzyszenia „Związek Piłsudczyków Radom”

Radom, 21.06.2024r.

Związek Piłsudczyków Radom dziękuje Jerzemu Blejszowi, Sławomirowi Sońcie i Romanowi Burkowi, którzy zorganizowali wymianę zniszczonego Krzyża Legionowego „Poległym Legionistom na polu chwały” w Kwaterze Legionistów na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu oraz wszystkim, którzy wsparli finansowo tę inicjatywę.

Wpłaty według kolejności wpłat dokonali:

 1. Roman Burek 150 zł
 2. Roman Fido 25 zł
 3. Jacek Prygiel 50 zł
 4. Krzysztof Bińkowski 25 zł
 5. Krzysztof Trzaskoma 40 zł
 6. Artur Bednarczyk 50 zł
 7. Jakub Konwa 50 zł
 8. Katarzyna i Krzysztof Szewczyk 50 zł
 9. Piotr Wojnarski 100 zł
 10. Cezary Jawoszek 50 zł
 11. Artur Maciaszczyk 20 zł
 12. Lechosław Wąsik 50 zł
 13. Krzysztof Sitkowski 50 zł
 14. Henryk Skowron 100 zł
 15. Wiktor Cielecki 100 zł
 16. Janusz Jacewicz 100 zł
 17. Emil Wydra 30 zł
 18. Krzysztof Szybilski 50 zł
 19. Krzysztof Kępka 50 zł
 20. Zbigniew Sot 50 zł

Razem wpłacono 1190 zł

Po zapłaceniu wykonawcy 550 zł do dyspozycji pozostało 640 zł. Zostanie ona przeznaczona na zakup zniczy i kwiatów na Kwaterze Legionistów na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu

o wydarzeniu informowały też lokalne media

https://radioplus.com.pl/radom/76221-krzyz-wrocil-do-kwatery-legionistow

https://echodnia.eu/radomskie/nowy-krzyz-poleglym-legionistom-na-polu-chwaly-stanal-w-kwaterze-legionistow-na-cmentarzu-przy-limanowskiego-w-radomiu-zobacz/ar/c1-18559491

Zdjęcia:
własne
Radio Plus Radom

Zdjęcia