Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego XVI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R

Uroczystości odbyły się w sobotę 22 stycznia w Kierzu Niedźwiedzim, Zbijowie Małym i Mircu w czasie organizowanego XVI Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R.

Konkurs historyczny pn. Powstanie Styczniowe 1863 (zrozumieć przeszłość lata 1857-1866) skierowany do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie administracyjnym powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego w jednej kategorii wiekowej: obejmujący klasy VI-VIII.

Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w PSP w Zbjowie Małym Gmina Mirów.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania był przymusowy pobór do armii rosyjskiej tzw. branka, przeprowadzony niespodziewanie w Królestwie Polskim. Powstanie styczniowe było jednym z największych zrywów niepodległościowych w XIX wieku, na który złożyło się około 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców. Walki trwały do jesieni 1864 r.

22 stycznia 2022 r. kolejny raz szkoła w Zbijowie Małym gościła uczestników Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R., którego organizatorem był Związek Strzelecki, na czele z komendantem głównym Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Romanem Burkiem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Wójt Gminy Mirów pan Artur Siwiorek, radny Zbijowa Małego pan Jacek Kiełbasa oraz pan Lechosław Wąsik.

Pierwszym punktem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów pod kierunkiem pani Pauliny Kalugi. Następnie miały miejsce przemówienia: dyrektor szkoły pani Marzanny Błach i Wójta Gminy Mirów pana Artura Siwiorka oraz Komendanta Marszu st. insp. ZS Romana Burka. Kulminacyjnym punktem, była prelekcja na temat Powstania Styczniowego, którą wygłosił pan Lechosław Wąsik z Radomia. Uczestnicy prelekcji otrzymali szeroką dawkę historii lata 1857-1866 oraz szczegółową biografię o urodzonym w Mirowie Janie Prendowskim – powstańcu styczniowym, który powrócił z Syberii do Ojczyzny.

Na zakończenie, wszystkich gości i uczestników uroczystości zaproszono na poczęstunek. W przyszłym roku z inicjatywy Wójta Gminy Mirów pana Artura Siwiorka w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego zostanie na placu szkolnym w Zbijowie Małym odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Janowi Prendowskiemu – lokalnemu bohaterowi.

Uroczystości upamiętniające 159. rocznicę Powstania Styczniowego odbyły się w sobotę 22 stycznia w Mircu.

Organizatorami obchodów byli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec. Obchody ważnej dla mirzeckiej społeczności rocznicy, które połączono z V Gminnym Koncertem Kolęd, odbyły się w hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mircu. Spotkanie poprowadziła dyrektor mirzeckiej szkoły Alicja Raczyńska. Wśród gości obecnych na uroczystości byli poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, zastępca wójta Anna Piątek, dyrektor biura poselskiego posła Krzysztofa Lipca Małgorzata Pruś oraz uczestnicy Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 Szydłowiec – Wąchock na czele z Komendantem Głównym starszym inspektorem Związku Strzeleckiego Romanem Burkiem, starszym kompanijnym Związku Strzeleckiego Wojciechem Kozakiem, starszym kompanijnym Związku Strzeleckiego i komendantem oddziału Szydłowiec Andrzejem Górskim, kompanijnym Związku Strzeleckiego i członkiem Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego Rafałem Bociągiem, podpułkownikiem Wojska Polskiego Cezarym Konwa.

Na uroczystą wieczornicę w Mircu dotarli po trudach całodziennego marszu strzelcy i orlęta z oddziałów Związku Strzeleckiego: Radom, Kielce, Puławy, Częstochowa i Szydłowiec, którzy w szkole w Mircu już po raz czternasty spędzili noc przed wymarszem na niedzielne obchody Powstania Styczniowego w Wąchocku. W uroczystości uczestniczyli także radni Rady Gminy w Mircu, sołtysi oraz członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Mirzec.

Komendant Główny Związku Strzeleckiego Roman Burek przekazał na ręce wójta Mirosława Seweryna chleb z charakterystycznym krzyżem – znakiem powstańców styczniowych, upieczony specjalnie na wzór chleba przygotowywanego dla powstańców.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mircu przygotowani przez Annę Kawalec, Małgorzatę Strzelec oraz Piotra Spadło przedstawili dla zebranych lekcję historii na temat wydarzeń Powstania Styczniowego oraz szczególnej roli, jaką odegrali w nim mirzeccy patrioci Jadwiga i Józef Prendowscy. Po zakończeniu lekcji dla wszystkich obecnych na widowni zorganizowano test wiedzy na platformie internetowej. Najlepsi jego uczestnicy: Adam Stachowicz, Dawid Wilk (członek ZS) i Zespół Happy reprezentowany przez Julię Gwóźdź otrzymali nagrody ufundowane przez wójta gminy Mirzec z rąk dyrektora szkoły w Mircu Alicji Raczyńskiej.

Komendant Główny Roman Burek ogłosił wyniki konkursów strzeleckiego i historycznego, zorganizowanych w ramach obchodów rocznicy Powstania Styczniowego. W konkursie strzeleckim najlepsze wyniki uzyskali (miejsca od pierwszego do piątego): Jakub Markwardt Oddz. Puławy, Oliwia Lisiecka, Oliwia Pietrzak, Miłosz Ścibura wszyscy Oddz. Częstochowa i Adrian Kowalik Oddz. Puławy. W konkursie z wiedzy historycznej pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki przeprowadzonym po raz pierwszy on-line nagrodzeni zostali (miejsca od pierwszego do piątego): Martyna Zakrzewska ze Szkoły Podstawowej w Gadce gmina Mirzec woj. świętokrzyskie, Katarzyna Zagajna ze Szkoły Podstawowej w Gadce gmina Mirzec woj. świętokrzyskie, Magdalena Bilska ze Szkoły Podstawowej w Mircu gmina Mirzec woj. świętokrzyskie, Martyna Rokita ze Szkoły Podstawowej w Małyszynie gmina Mirzec woj. świętokrzyskie i Mateusz Gos ze Szkoły Podstawowej w Orońsku gmina Orońsko woj. mazowieckie.

Wszyscy wyróżnieni stawili się na uroczystość i otrzymali nagrody ufundowane przez oddział IPN w Lublinie, Związek Strzelecki oraz wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna. Na zakończenie tej części uroczystości poseł Krzysztof Lipiec podziękował młodzieży ze szkoły w Mircu oraz strzelcom za piękne kultywowanie patriotycznych tradycji. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed Pomnikiem Niepodległości w centrum Mirca i na grobie Józefa Prendowskiego na cmentarzu w Mircu. Cześć bohaterom oddała delegacja w składzie: poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wójt gminny Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek, podpułkownik Wojska Polskiego Cezary Konwa, zastępca wójta Anna Piątek, kierownik Referatu Ogólno-organizacyjnego Urzędu Gminy w Mircu Karolina Nosowicz-Kijewska.

Podsumowanie: W obchodach i marszu od wielu lat licznie jest reprezentowane woj. świętokrzyskie, które reprezentowane jest zawsze przez Posłów, Senatorów, Wojewodę, Marszałka Sejmiku, radnych powiatu skarżyskiego i starachowickiego, radnych gmin, policję, straż pożarną i wiele innych ważnych osób, stowarzyszeń i związków. W przeciwieństwie do woj. mazowieckiego, gdzie zauważono podczas uroczystości w Kierzu Niedźwiedzim tylko wójta gminy Jastrząb. Nasuwa się pytanie? Gdzie oni są! Wynik konkursu historycznego też o czymś świadczy, to nie jest pierwszy raz!

zdjęcia gmina Mirów, gmina Mirzec, własne