Rankiem w sobotę 22 stycznia w Szkole Podstawowej w Sadku gmina Szydłowiec, odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, które obstawił Oddział ZS Szydłowiec. Po strzelaniu nastąpiło spotkanie, którego celem było przedstawienie oferty dotyczącej umundurowania taktycznego i oporządzenia w kamuflażu MAPA A i MAPA B, dedykowanego organizacjom proobronnym działającym w naszym Kraju – Związkom i Stowarzyszeniom Strzeleckim.

Prezentację umundurowania taktycznego oraz oporządzenia prowadzili przedstawiciele PSO MASKPOL SA:

Mirosław Grzyb — Specjalista Marketingu i Promocji,

Mariusz Plesiński — Specjalista Marketingu i Promocji.

Zaprezentowane umundurowanie w kamuflażu MAPA A i oporządzenie w kamuflażu MAPA B, spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem i wzbudziło duże zainteresowanie u kadry ZS oraz uczestników XVI Marszu.

Podczas spotkania zostały dokonane następujące ustalenia:

Przekazanie 1 kpl. wzoru umundurowania MAPA A (spodnie i bluza), celem sprawdzenia funkcjonalności (materiał, krój, rozmieszczenie kieszeni, itp.)

Przekazano informacje o produktach i ustalono przesłanie oferty produktowo-cenowej kolekcji MAPA TACTICAL.

Uzyskano również zapewnienie o informowaniu i lobbowaniu podczas spotkań i kontaktów władz Związku Strzeleckiego z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie potrzeby pozyskania umundurowania i oporządzenia w kamuflażu MAPA ,odróżniającego członków organizacji strzeleckich od żołnierzy Sił Zbrojnych.

Stwierdzono również, że zasadne i potrzebne byłoby zorganizowanie spotkania i prezentacji umundurowania dla przedstawicieli organizacji proobronnych głównie, Związków i Stowarzyszeń Strzeleckich przy współudziale przedstawiciela Biura Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej.

22.01.2022 r. W Skarżysku Kościelnym oraz w Kierzu Niedźwiedzim odbyły się obchody upamiętniające 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. O godz. 11.30 na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Kościelnym przy nagrobku Powstańca – Leona Porzeczkowskiego złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Główne uroczystości miały miejsce przy Mogile Powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim, gdzie zebrały się poczty sztandarowe gminy, szkół i strażaków, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, rad sołeckich oraz mieszkańcy Gminy Skarżysko Kościelne. Uroczystość poprowadził Stanisław Czubak-Sołtys Kierza Niedźwiedziego, który co roku dba o patriotyczną oprawę tego wydarzenia. Uroczystość swoją obecnością uświetnił Związek Strzelecki pod przewodnictwem Komendanta Głównego Romana Burka oraz grupa rekonstrukcyjna Powstania Styczniowego pod przewodnictwem Jana Wąsowskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Zbigniew Koniusz-Wojewoda Świętokrzyski, Andrzej Bętkowski-Marszałek Województwa Świętoktzyskiego, Anna Leżańska-Wicestarosta Skarżyski, Barbara Kocia-Radna Powiatu Skarżyskiego, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik, Wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha.

Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego, następnie Roman Burek przekazał na ręce Stanisława Czubaka-Sołtysa Kierza Niedźwiedziego bochen chleba, chleb wypiekany na wzór chleba dla Powstańców Styczniowych 1863 roku później odbyła się modlitwa, którą poprowadził ks. Grzegorz Jędrzejczyk. Najważniejszym punktem uroczystości przy Mogile był Apel Pamięci wykonany przez strzelców i orlęta Związku Strzeleckiego, który poprowadził st. komp. ZS Wojciech Kozak z Częstochowy. Po Apelu głos zabrali zaproszeni goście, następnie przystąpiono do składania wiązanek kwiatów oraz zapalono znicze. Na koniec strażacy z Grzybowej Góry oddali trzykrotny salut armatni. Wszystkich gości i uczestników uroczystości zaproszono na poczęstunek przygotowany przez KGW Kierzanki.

Składamy gratulacje i podziękowania za udzielone wsparcie:

Samorządy i Szkoły w kolejności marszu:

Włodzimierz Górlicki – Starosta Powiatu Szydłowieckiego,

Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów

Marzanna Błach – Dyrektor PSP w Zbijowie Małym,

Andrzej Bracha – Wójt Gminy Jastrząb,

Zdzisław Cezary Dulias – Wójt Gminy Wierzbica,

Jacek Bryzik – Wójt Gminy Skarżysko Kościelne,

Stanisław Czubak-Sołtys Kierza Niedźwiedziego,

Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice.

Mirosław Seweryn – Wójt Gminy Mirzec,

Alicja Raczyńska – Dyrektor PSP w Mircu.

Komisja Konkursu Historycznego:

Ewelina Wiśniewska – Kurek Dyrektor PSP w Sadku,

Lechosław Wąsik – przewodniczący komisji,

Marek Tomczyk – zastępca.

Komisja sędziowska zawodów w strzelaniu:

Rafał Bociąg,

Małgorzata Brzostowska,

Andrzej Górski.

Dowódca kompanii honorowej:

Wojciech Kozak.

Przedstawicielom PSO MASKPOL SA:

Mirosław Grzyb — Specjalista Marketingu i Promocji,

Mariusz Plesiński — Specjalista Marketingu i Promocji.

Wszystkim osobom i instytucjom, a zwłaszcza szkołom za udział ich uczniów w konkursie historycznym, uczestnikom marszu strzelcom i orlętom.

Zdjęcia: gmina Skarżysko Kościelne, gmina Mirów, gmina Mirzec, własne