W sobotę 21 maja nakielscy strzelcy uczestniczyli w kolejnych zajęciach. Tym razem podzielonych na trzy części.

W pierwszej części Terapeuta z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle przeprowadził ze strzelcami zajęcia na temat reagowania i postępowania w przypadku kontaktu z osobami eksperymentującymi bądź nadużywającymi środków psychoaktywnych. Zajęcia miały nauczyć postępowania nie tylko z rówieśnikami, ale i z osobami w każdej grupie wiekowej.
Praca w grupach oraz indywidualne wypowiedzi nauczyły nakielskich strzelców jak rozmawiać z kimś kto jest zagrożony nałogiem. Strzelcy oraz kandydaci poznali schematy oraz możliwe rozwiązania, które mogą się pojawić podczas rozmów z osobami eksperymentującymi z używkami.
Ta część i kolejne części zajęć były ściśle związane z realizacją celów Statutowych Związku Strzeleckiego.

W kolejnej części, uczestnicy zajęć poznali strukturę Wojska Polskiego, jego konstytucyjne zadania oraz słowa przysięgi wojskowej . Później na przykładzie wybranej Dywizji Zmechanizowanej oraz wchodzącej w jej skład Brygady Zmechanizowanej przedyskutowali możliwości bojowe wskazanego związku taktycznego.

Końcowa część zajęć dotyczyła elementów ubezpieczenia bezpośredniego i maskowania bezpośredniego realizowanego przez pododdziały Wojska Polskiego i wojska sojusznicze (z NATO) w niemalże każdej sytuacji taktycznej. Ta część zajęć była przygotowaniem do przyszło tygodniowych zajęć w terenie pt. „Drużyna piechoty w rejonie ześrodkowania”. Rozwinięciem tematu były zadania i obowiązki dowódców drużyn Wojsk Lądowych.