Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, jest jednocześnie Wielkim Mistrzem Orderów:
Orła Białego
Odrodzenia Polski
oraz nadaje na wniosek odpowiednich Kapituł Order Wojenny Virtuti Militari, Order Krzyża Wojskowego oraz Order Krzyża Niepodległości.
Nadaje również, z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.