08 października 2016 roku odbyły się pierwsze zajęcia kandydatów na strzelców Oddziału Kępno.
O godz. 08.00 na placu zbiórki w OSP przy ul Kościuszki 2 stawiło się 11 kandydatów. Zajęcia zaczęły się od testu złożonego z 10 pytań sprawdzających stan wiedzy kandydatów. Następnie przeszliśmy do części praktycznej, w tym bloku zajęć była przewidziana musztra z tematami: zbiórka, występowanie z szeregu i dwuszeregu, zwroty w miejscu. Zajęcia prowadził st. strz. ZS Stempniak. Następnym zagadnieniem zajęć były postawy strzeleckie demonstrowane i objaśniane przez st. strzelca Statkiewicza. Ostatnim tematem zaplanowanym w grafiku zajęć były podstawy topografii i terenoznawstwa prowadzone przez drużynowego Marcina Szajdaka.
Sobotnie zajęcia, a w szczególności test, pokazały nam nad czym mamy w szczególny sposób pracować z nowym narybkiem, ale jednocześnie widząc chęć i zaangażowanie tych młodych, pełnych zapału ludzi, mamy dobre prognozy na przyszłość.