W dniu 12 lipca strzelcy z Samodzielnego Oddziału Szydłowiec ZS wzięli o godz. 17:00 udział w mszy św.  „Za Ojczyznę”. Msza Za Ojczyznę jest celebrowana od kilku lat w szydłowieckiej farze, a nasi strzelcy w różnej liczbie biorą udział. Tym razem zaprezentowali się z sztandarem Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego. Podczas mszy wygłaszający słowo boże ksiądz kanonik Bogusław Mleczkowski senior, przywołał ważne daty i Polaków. Odwołując się do historii narodu polskiego przywołał 77 rocznicę krwawej niedzieli tzw. rzezi wołyńskiej (11.07.1943), pontyfikat Jana Pawła II i jego słowa podczas pielgrzymek papieskich do kraju oraz fragment wiersza „Do młodych”, Adama Asnyka poety-filozofa , do którego dzieł sięgają coraz częściej nie tylko polscy artyści.

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach:
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,—
Przyszłości podnoście gmach!

Artykuł Roman Burek, zdjęcia Andrzej Górski