Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 2015 Radom

Nasi członkowie (30 osób) podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2015 Radom, które odbyły się w dniach 22-23 sierpnia 2015 roku działali jako pracownicy służby informacyjnej na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pełniąc tą wymagającą pełnej sprawności służbę na objętym obszarze wykonali wzorowo, nie odnotowując żadnych incydentów oraz nie odnosząc własnych kontuzji. Wykonali swoje zadania w sposób kulturalny, stanowczy i zgodny z nabytymi uprawnieniami.

Podziękowania kierujemy do   sekc. ZS Mariusza Naływajko, który był odpowiedzialny za nasz pododdział, oraz strzelców z oddziałów: Radom,SOK Beliniak,Szydłowiec,Stąporków oraz Kraków.

zdjęcia własne:

Komendant Główny ZS Roman Burek

 

 


Tagi:

 • Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”
  Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”.Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII. Finał konkursu – rozpocznie się w piątek 20 października 2023 roku o godzinie 9:00 […]


 • Zapowiedź XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski
  Zapowiedź XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski

  Szanowni Państwo! W tym roku przypada 109. rocznica Bitwy pod Laskami–Anielinem, za rok będziemy organizować Jubileusz 110. rocznicy Bitwy. Nasze przedsięwzięcie uzyskało patronat honorowy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Bardzo się cieszę, że samorządy lokalne, firmy i szkoły oraz środowiska piłsudczykowskie i strzeleckie kultywują tę piękną tradycję. Składam wyrazy uznania […]


 • Wręczenie odznaki honorowej
  Wręczenie odznaki honorowej

  Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek wręczył odznaki honorowe. Podczas trwania „Kadrówki” za zgodą Organizatora w imieniu Związku Strzeleckiego miałem ten zaszczyt szczególny, wręczyć odznaki honorowe: w Słomnikach 6 sierpnia, Złotą nr 2 Odznakę Zasługi Związku Strzeleckiego Panu Leszkowi Marcinkiewiczowi współzałożycielowi i wieloletniemu Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego oraz Złotą nr 3 Odznakę Zasługi Związku […]