Nasi członkowie (30 osób) podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2015 Radom, które odbyły się w dniach 22-23 sierpnia 2015 roku działali jako pracownicy służby informacyjnej na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pełniąc tą wymagającą pełnej sprawności służbę na objętym obszarze wykonali wzorowo, nie odnotowując żadnych incydentów oraz nie odnosząc własnych kontuzji. Wykonali swoje zadania w sposób kulturalny, stanowczy i zgodny z nabytymi uprawnieniami.

Podziękowania kierujemy do   sekc. ZS Mariusza Naływajko, który był odpowiedzialny za nasz pododdział, oraz strzelców z oddziałów: Radom,SOK Beliniak,Szydłowiec,Stąporków oraz Kraków.

zdjęcia własne:

Komendant Główny ZS Roman Burek