Po wielu miesiącach służby stowarzyszony w Związku Strzeleckim Mateusz Wałęka otrzymał list gratulacyjny za uzyskanie bardzo dobrych wyników w służbie oraz został mianowany na stopień podoficerski kaprala WOT. Serdecznie gratulujemy wyróżnionemu  i życzymy wytrwałości oraz sukcesów w tym co robi na co dzień.