Nowa Legitymacja Osobista 2016

W najbliższych dniach dla wielu członków Związku Strzeleckiego zostanie przekazana nowa legitymacja. Legitymację dla członków ZS wprowadził Zarząd z myślą o nowej aktualizacji.

Zgodnie z zapisami Uchwały Komendy Głównej ZS (Zarządu) dot. Legitymacji Osobistej, Komendanci Oddziałów mogą występować z wnioskiem również o wydanie legitymacji dla kandydatów i orląt (od 13 lat).

W wniosku należy wpisać: nazwisko i imię zainteresowanego, należy dopisać imię ojca, datę i miejsce urodzenia.

Porównaj wydawane legitymacje na przestrzeni blisko 100 lat.

Roman BUREK

Legitymacja_2016_2Legitymacja_2016_1

Legitymacja_2009_2Legitymacja_2009_1

Legitymacja_1931_2Legitymacja_1931_1