Wydział Szkolenia Związku Strzeleckiego planuje w 2021 roku przeprowadzenie czterech kursów: trzech Kursów Kadry Dowódczej oraz jeden Kurs Kadry Orlęcej. Uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z tematyki prowadzenia dokumentacji oddziału, metodyki prowadzenia zajęć, szkolenia unitarnego w oddziałach ZS, pierwszej pomocy i taktyki lekkiej piechoty oraz przeprowadzania treningów i zajęć instruktorskich. Pierwszy kurs już 22-24 stycznia 2021 roku. Dodatkowym uzupełnieniem będą kursy specjalistyczne realizowane w  ramach szkolenia ze specjalizacji: strzelec wyborowy, saper, medyk, radiooperator, dowódca drużyny.

Podchorąży ZS Kamil Dybowski
Szef Wydziału Szkolenia