Dzisiaj, 23 listopada mija 1.  rocznica wręczenia sztandaru Związkowi Strzeleckiemu, miało to miejsce podczas 2. Strzeleckiej Pielgrzymki Związku Strzeleckiego na Jasną Górę w dniu 23 XI 2019 roku.

Data na poświęcenie i nadanie sztandaru nie została wybrana przypadkowo. Warto przypomnieć, że w nocy z 22 na 23 listopada 1918 roku zakończyła się zwycięska obrona Lwowa, w której brali udział m.in. Strzelcy tamtej epoki.

Płat sztandaru został ufundowany przez Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rodzicami Chrzestnymi zostali: matką chrzestną Pani Lucyna Adamkiewicz, ojcem chrzestnym Pan Jerzy Lichtarowicz – dziś już patrzący na nas z nieba.

Mszę świętą celebrował JE Ks. Bp Andrzej Przybylski, który podczas homilii mówił o odrodzonym w 1994 r. Związku Strzeleckim, który rozwija się w Polsce, a dzisiaj przyszedł w swojej reprezentacji na Jasną Górę wzorem swoich poprzedników pielgrzymujących do Matki Łaskawej we Lwowie, czy do Matki, która w Ostrej świeci Bramie, w Wilnie.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który był współorganizatorem uroczystości i głównym fundatorem sztandaru Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego, podczas przemówienia mówił o roli sztandaru, który jest dla każdego Strzelca i żołnierza najświętszym znakiem. „Gromadzimy się dziś na Jasnej Górze z młodym pokoleniem Strzelców, którzy chcą być kontynuatorami wielkiej tradycji Strzeleckiej, Legionowej, tych Strzelców, którzy 105 lat temu wyruszyli z Józefem Piłsudskim bić się o wolną Polskę”….. .

Podobnie Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek podkreślał, że sztandar będzie nadawał większego blasku, motywował członków naszego stowarzyszenia do odpowiedzialnej pracy na rzecz naszej Ojczyzny.

Od tego pamiętnego dnia, nasz sztandar był wielokrotnie używany do różnych celów: uczestniczył w obchodach ważnych rocznic, świąt, podczas składania przez kandydatów i orlęta Przyrzeczenia Strzeleckiego i Orlęcego oraz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej 2020.

Roman Burek