W dniach 16-18 sierpnia br. Związek Strzelecki realizował zadanie publiczne „Kurs spadochronowy ZS 2021” współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Kurs został przeprowadzony na terenie Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu, składał się z dwóch dużych bloków szkoleniowych. Pierwszym z nich było szkolenie survivalowo-taktyczne, zrealizowane przez członków Związku Strzeleckiego, podczas którego uczestnicy zapoznawali się z metodami budowy i rozpalania ognisk, podstawami uzdatniania wody, szykami patrolowymi, a także nawigowaniem przy użyciu mapy i kompasu. W ramach drugiego bloku, czyli szkolenia spadochronowego, uczestnicy zostali przeszkoleni z oddawania skoków spadochronowych, a zwieńczeniem Kursu była możliwość oddania trzech skoków spadochronowych.
Wsparcie finansowe MON, to kwota 35 tys. zł, a wkład rzeczowy i osobowy ZS kwota 8 725 tys. zł.

DCIM100GOPROGOPR0075.JPG

DCIM100GOPROGOPR0031.JPG