Konstytucja 3 Maja

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.. Przez 123 lata rozbiorów, Konstytucja przypominała o walce o Niepodległość Ojczyzny. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Roman Burek