W życiu każdego narodu są takie chwile, które każdego zmuszają do zatrzymania się, zastanowienia, do odnalezienia w sobie tych przykładów, które zbliżają wszystkich Polaków i czynią z nas jeden naród. Jeżeli uważamy się za patriotów to okażmy szacunek wobec tradycji i kultury, bo patriotyzm jest naturalnym uczuciem każdego obywatela. Patriotyzm to miłość do wolności, do ojczyzny, do religii i własnego języka, a wyrażamy go przez symbole.
Tym najważniejszym jest narodowa flaga.
2 maja – polskie święto obchodzone od 2004 r., wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r., „Dzień Flagi Narodowej”. W tym ważnym dniu coraz więcej osób wywiesza na swoich posesjach czy balkonach narodowe barwy.