Dziś obchodzimy kolejne ważne święto.
Uchwalona 3 V 1791 r. Konstytucja, mimo że stała się niestety testamentem gasnącej Ojczyzny, przez lata zaborów i walk o niepodległość stanowiła symbol patriotyzmu i wolności. Jeszcze nie tak dawno dzisiejsze święto było nielegalne. Sama Konstytucja zawierała wiele rewolucyjnych w ówczesnej Rzeczpospolitej rozwiązań, z pomocą których zmierzano do zatrzymania procesu anarchizacji państwa.
Oto jeden z jej zapisów:
,,Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości swobód narodowych”.

Źr. zdjęcia: https://dzieje.pl/galerie/obrazy-jana-matejki