W Szydłowcu w tak pięknym dniu jakim jest 3 Maja, dziewczęta i chłopcy (18 osób), którzy od kilku miesięcy szkolili się w Oddziale Związku Strzeleckiego złożyli ślubowanie. Uroczystość odbyła się w parafii świętego Zygmunta w Szydłowcu podczas głównej mszy świętej.

Dzień 3 maja jest dniem szczególnym, w tym dniu przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Jednak już papież Pius X w 1908 r. zezwolił na wpisanie wezwania „Królowo Polski” na stałe do Litanii Loretańskiej. W tym samym roku ustanowił też dla diecezji lwowskiej święto Królowej Polski.

Święto Konstytucji 3 maja, właściwie Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 r.). Zostało ustanowione w 1919 r. i ponownie w 1990 r.

PRZYRZECZENIE ORLĄT ZS (ŚLUBOWANIE)

Przyrzekam postępować stale według Prawa Orląt,

aby stać się godnym tych Orląt,

które przelaną swą krwią serdeczną

wskazały nam jak kochać ziemię ojczystą,

jak żyć dla niej i umierać.

 

Każda osoba składająca Przyrzeczenie Orląt ZS ma prawo do dopowiedzenia słów:

„Tak mi dopomóż Bóg”

Po ślubowaniu Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek podziękował wszystkim zaangażowanym osobom wspierających działalność strzelecką, nawiązał jako przykład do Orląt lwowskich z obrony Lwowa 1918/1919 oraz wartości rodziny, którą wtedy orlęta broniły, bo ojcowie i starsi bracia poszli na wojnę często z nie własnej woli. Orlęta lwowskie wzięły przykład od swych starszych kolegów Członków założycieli Związku Strzeleckiego (1910). Zarząd Główny przyznał ryngrafy ZS, które poświęcił ks. Adam Radzimirski proboszcz szydłowieckiej Fary, a następnie Komendant Główny wraz z Komendantem Oddziału w Szydłowcu komp. ZS Andrzejem Górskim wręczyli ryngrafy Burmistrzowi Arturowi Ludwowi i ks. proboszczowi Adamowi Radzimirskiemu. W imieniu rodziców Orląt ZS głos zabrała jedna z matek, która podziękowała Komendantom i Strzelcom za pracę szkoleniowo-wychowawczą ich dzieci, życząc dalszych sukcesów w pracy społecznej. Przepiękną homilię wygłosił ks. senior Bogusław Mleczkowski, który przytoczył kilka przykładów z historii polski.

Po mszy św. wszyscy wierni pozostali w kościele, aby wysłuchać przygotowanego programu patriotycznego w wykonaniu szydłowieckich orląt, na które składały się wiersze i pieśni.

Strzelcy i Orlęta z Oddziału Szydłowiec ZS po zakończonej uroczystości udali się na Skwer Józefa Piłsudskiego, by tam przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego wręczyć podziękowania od Fundacji „Niezłomni” za zbiórkę publiczną. Komendant Oddziału przedstawił szczegóły sobotnio-niedzielnego Marszu Hubala z Szydłowca do Gałek, następnie rozformowano pododdział, aby przygotować się do następnych działań.

Zdjęcia własne, Live Story Studio, parafia św. Zygmunta, Marek Sokołowski