Premier Mateusz Morawiecki wprowadził na terenie Warszawy stopień alarmowy BRAVO-CRP w związku z mającą odbyć się w stolicy konferencją na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Konferencja będzie miała miejsce w dniach 13-14 lutego br. Natomiast stopień alarmowy będzie obowiązywać już od jutra tj.11. lutego.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r.o działaniach antyterrorystycznych stopnie CRP wprowadza się w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP.

Drugi stopień, można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

W ustawie zawarte jest, iż skala stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP jest czterostopniowa (ALPHA, BRAVO, CHARLIE i DELTA).

Obok stopnia BRAVO-CRP obowiązywał będzie także od 11 lutego br. stopień alarmowy ALFA, który wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jest to najniższy stopień i oznacza, że administracja publiczna ma obowiązek prowadzenia wzmożonych kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. Aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo ważne jest, żeby wszelkie budzące wątpliwości zachowania ludzi lub np. pozostawione bagaże, czy samochody (szczególnie ciężarowe) w niestandardowych miejscach zgłaszać pod numerami 997 lub 112.  

źródła:

– https://www.polskieradio.pl/321/3/Artykul/2260736,Szczyt-bliskowschodni-Premier-wprowadza-drugi-stopien-alarmowy

– Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.o działaniach antyterrorystycznych