W nocy z 9 na 10 lutego sowiecki okupant rozpoczął akcję wywózki Polaków do łagrów w ZSRR. Była to pierwsza z zaplanowanych deportacji. Objęto nią osoby gospodarujące na ziemi otrzymanej z reformy rolnej 1925 r. lub w ramach osadnictwa wojskowego, pracowników leśnych, pracowników PKP, a także urzędników państwowych niższego szczebla.

Przed nimi była podróż w nieludzkich warunkach. Często nie wytrzymywały jej dzieci i osoby starsze. W bydlęcych wagonach przewieziono naszych rodaków do miejsc, gdzie zmuszano ich do wyrębu lasów, wydobywania węgla i rudy żelaza. Polacy niewolniczo pracowali także w kopalniach złota i ołowiu. Trapieni ekstremalnie niskimi temperaturami, chorobami, rozstrzeliwani ginęli. Wielu nie przeżyło zesłania. Mało kto z powrotem ujrzał swoją ojczyznę. Z tego powodu często wydarzenia te określane są ,,golgotą wschodu”.

źródła:

– http://www.nowastrategia.org.pl/74-rocznica-deportacji-polakow-z-kresow-wschodnich-ii-rp/?fbclid=IwAR2sjxgouhDo50UCQ9PaKOrP5OCrpOUml57F3h06uhXLhMaTHd0B9rPPEts