W dniu 15.04.2016 strzelcy z plutonu Związku Strzeleckiego Kępno przy wsparciu strzelców z Sycowa brali udział w uroczystości patriotycznej apelu poległych i zamordowanych policjantów organizowanej przez Powiatową Komendę Policji w Kępnie. Pluton strzelców Kępno wystawił kompanię honorową, która wespół z kompanią honorową policji kępińskiej zapewniły oprawę całej uroczystości.

W okresie II wojny światowej z terenu powiatu kępińskiego zginęło i zostało zamordowanych 17 policjantów. Policjanci kępińscy wykonując rozkazy swoich przełożonych zostali ewakuowani wraz ze swoimi rodzinami na wschodnie tereny Polski. Po wkroczeniu armii czerwonej zostali wzięci do niewoli i zgrupowani w obozie jenieckim umiejscowionym w dawnej cerkwi w Twerze i tam w marcu i kwietniu 1940 roku ponieśli śmierć od zdradzieckiego strzału w tył głowy następnie pochowani zostali w zbiorowych mogiłach w Miednoje. Uroczystość w dniu 15.04.2016 roku rozpoczęła się o godzinie 12.00 przy licznym udziale delegacji szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz władz samorządowych z burmistrzem Piotrem Psikusem i przedstawicielami starosty kępińskiego. Apel poległych odbył się z pełnym ceremoniałem policyjnym. Rozpoczął się od złożenia meldunku przez prowadzącego uroczystości komisarza Mirosława Wiśniewskiego komendantowi powiatowemu policji młodszemu inspektorowi Waldemarowi Tyrmańskiemu, który to dokonał przeglądu i przywitał się z pododdziałami. Następnie został odegrany hymn i wciągnięto flagę na maszt, po czym nastąpił apel poległych, po którym ks. kapelan Sławomir Nowak odprawił modlitwę za poległych. Delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową upamiętniającą poległych policjantów, z ramienia Związku Strzeleckiego wiązanki kwiatów złożyli sierż. ZS Krzysztof Owczarek i sekc. ZS Marcin Szajdak.

Ostatnim akordem uroczystości był wpis do księgi pamiątkowej. Po zakończeniu oficjalnej części komendant powiatowy zaprosił wszystkich gości na przysłowiową „policyjną grochówkę”, przy której doszło do rzeczowych rozmów przedstawicieli Policji i Związku Strzeleckiego na temat dalszej konstruktywnej współpracy.

 

artykuł: sierż. ZS Krzysztof Owczarek

zdjęcia: Urząd Miasta i Gminy Kępno, własne