Program IV Marszu Szlakiem Walk OWWP
mjr. „HUBALA”

Szydłowiec, 13 maja 2017 r.
Godzina 7: 00-Pomnik Józefa Piłsudskiego – Zbiórka uczestników Marszu.
Godzina 7: 15-Przejazd do miejscowości Chlewiska.

Chlewiska
Godzina 7: 45-Rozpoczęcie Marszu, przemarsz do miejscowości Skłoby.

Skłoby
Godzina 9: 45-Uroczystości na Cmentarzu Ofiar Pacyfikacji (las rzucowski).
Godzina 10: 30-Wymarsz na historyczną trasę działań oddziału mjr. Hubala.

Nowinki
Godzina 11: 45-Uroczystości przy pomniku ku czci pomordowanych mieszkańców wsi Bryzgów – pomordowanych podczas II wojny światowej.
Godzina 12: 00-Wymarsz do miejscowości Hucisko.

Hucisko
Godzina 14: 00-Uroczystości pod pomnikiem ku czci pomordowanych mieszkańców wsi Hucisko pomordowanych podczas II wojny światowej
Godzina 14: 30-Uroczystości pod kopcem upamiętniającym bój pod Huciskiem
Godzina 15: 30-Wymarsz w kierunku miejscowości Ruski Bród .

Ruski Bród
Godzina 18: 00-Zakwaterowanie w PSP im. Hubalczyków w Ruskim Brodzie
Godzina 19: 00-Zajęcia edukacyjno – wychowawcze
Godzina 22: 00-Capstrzyk nocleg w szkole w Ruskim Brodzie

Ruski Bród 14 maja 2017 r.
Godzina 6: 00-Pobudka
Godzina 7: 00-Wymarsz na trasę

Gałki
Godzina 12: 00-Uroczystości pod pomnikiem pomordowanych mieszkańców wsi Gałki

Godzina 15: 00-Zakończenie Marszu

Przyjmowanie zgłoszeń:
email: gajowy7@onet.pl
tel.: 792 388 557

Komendant Marszu      
 komp. ZS Andrzej GÓRSKI

Do pobrania:

 Program IV Marszu Hubala
 Regulamin IV Marsz Hubala

https://www.facebook.com/ZSOSZim.Hubala/