Inne formy aktywnego wypoczynku

Pododdział Orląt Związku Strzeleckiego oddziału Częstochowa nie próżnuje również podczas wakacji. Oprócz regularnych zajęć programowych instruktorzy organizują młodzieży inne formy aktywnego wypoczynku, któremu sprzyja czas wakacji. I tak z początkiem lipca Orlęta uczestniczyły w rajdzie pieszym po szlakach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Trasa marszu wiodła od ruin średniowiecznego zamku w Olsztynie do pierwszej w Polsce pstrągarni w Złotym Potoku. Dwudziestokilometrowa wędrówka nie sprawiła orlętom większych problemów. Z kolei 24.07.2019 r. orlęta uczestniczyły w spływie kajakowym po rzece Liswarcie i ponownie trzeba było pokonać dwudziestokilometrowy odcinek z Zawad do Wąsosza. Nad bezpiecznym przebiegiem spływu czuwali mł. insp. ZS Adam Dłużniak i pchor. ZS Wojciech Kozak. W sierpniu planujemy jeszcze rajd rowerowy połączony ze zwiedzaniem Muzeum Bitwy pod Mokrą i Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie oraz wyprawę w Bieszczady.

Wojciech Kozak