Dokładnie sto lat temu ustawą z dn. 24 lipca 1919 Sejm II RP powołał do życia Policję Państwową. Formacja ta, zgodnie z art.1 ww. ustawy stała się organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych. Miała za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

Stworzenie tej formacji było elementem polityki władz II RP zmierzającej w kierunku unifikacji formacji policyjnych, które pojawiały się już u schyłku zaborów w formie Straży i Komitetów Obywatelskich zarządzanych przez różnorodne stronnictwa lub samorządy. Policja Państwowa stała się formacją ogólnopolską mającą dbać o bezpieczeństwo wszystkich obywateli.

Wielu funkcjonariuszy powołanej w 1919 roku Policji ofiarnie służyło podczas wojny obronnej w 1939 roku, by potem pod groźbą kary śmierci być zmuszonym do służby w formacji zarządzanej przez niemieckiego okupanta lub zginąć od pojedynczego strzału w tył głowy z ręki komunistów.

Przykazania Policjanta, czyli idealne cechy funkcjonariusza:

1. Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Bądź więc zawsze schludnie i czysto ubrany i nie zaniedbuj wyglądu zewnętrznego.
8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
13. Miej pogardę dla pochlebców.
14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
Gen. bryg. nadinspektor Józef  KORDIAN-ZAMORSKI
(na podstawie „Na posterunku”, Nr 5/1938r.”)

W związku z tą rocznicą pragniemy również uczcić tych Policjantów, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca i na przestrzeni lat oddali życie, by nas, zwykłych obywateli, oddzielić cienką niebieską linią od świata chaosu, tragedii, przestępczości i tego czego nie chcielibyśmy widzieć.

Źr.zdjęcia: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2400941670185664&set=a.1576214409325065&type=3&theater