Z inicjatywy radnego Marka Sokołowskiego (PiS, członka honorowego ZS) i Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Romana Burka, w dniu 3 kwietnia Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i Placówka Opiekuńczo-wychowawcza w Łaziskach powiat szydłowiecki, otrzymały potrzebne środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i podłóg, rękawice ochronne i środki czystości. Dom Pomocy Społecznej złożył wnioski o potrzebne wsparcie w środki ochrony do Wojewody. Nadal jednak oczekując na ich przydział. Otrzymane wsparcie, choć w niewielkim stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców placówki. Przebywa w niej kilkudziesięciu podopiecznych, wielu schorowanych i w podeszłym wieku. Płyn dezynfekujący 10 litrów pochodzi od firmy „Jarbur”.

Jest wiele podobnych obiektów na terenie powiatu szydłowieckiego, które mają podobne problemy. Jeszcze przed nami wiele do zrobienia, będziemy musieli zmagać się jeszcze czekając na wzrost kulminacji pandemii. Miejmy wiarę, że to się jak najszybciej skończy i wszyscy wrócimy do normalności!

artykuł: Roman Burek
zdjęcia: M. Sokołowski, R. Burek