W Dniu Edukacji Narodowej pragniemy złożyć pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia. Niech wykonywany przez Państwo zawód przynosi Wam wiele radości, szczególnie z uczniów oraz niech niesie poczucie spełnionej misji, że pomimo ogromnego natłoku zadań udało się wypuścić w świat dobrych, wrażliwych i mądrych ludzi. Życzymy również tego, żeby inni, patrzący na Waszą pracę z boku, dostrzegli jak ważny i kluczowy dla rozwoju państwa zawód wykonujecie.