Decyzja Nr 1/2018 MSWiA. Zatwierdzony statut ZS przez MSWiA, wcześniej przez przez KRS i MON czyli „kropka nad i”. Poniżej decyzja MSWiA i podziękowanie ze strony Komendanta Głównego ZS.