W dniu 09.07.2016 oddział Związku Strzeleckiego Kępno oraz strzelcy z oddziału wrocławskiego od godzin porannych brali udział w całodziennych manewrach strzeleckich.
Zbiórka oddziałów została wyznaczona na godzinę 06.30 na terenie OSP Kępno, po czym nastąpiło omówienie założeń manewrów oraz trasy przez specjalistę w dziedzinie terenoznawstwa sekcyjnego Marcina Szajdaka. Team-y mają się udać w kierunku ośrodka wypoczynkowego w Mikorzynie, po drodze mają za zadanie przetrenować podstawowe formacje patrolowe, zostają poinformowani że znajdują się na wrogim terytorium, mają unikać głównych dróg i skupisk ludzkich, punkt kontrolny zostaje wyznaczony na terenie stacji PKP Domanin. O godzinie 07.45 pierwszy team wychodzi na trasę 15 kilometrowego marszu kondycyjnego. 10.15 pierwsza grupa melduje się na punkcie kontrolnym. w tym miejscu sekc. Szajdak wyznacza kolejny cel do osiągnięcia. Podejść niepostrzeżenie pod ośrodek wypoczynkowy „Mikora ” w Mikorzynie wejściem od strony ściany lasu. Team-y przez całą drogę są nękane i ostrzeliwane z broni ASG przez sierżanta Przemysława Żacha z oddziału wrocławskiego. Po 25 minutach forsownego marszu patrole osiągają wyznaczony rejon, jednak tam wpadają w zasadzkę zorganizowana przez kadrę oddziału kępińskiego. W ten sposób kończy się pierwsza część manewrów marsz kondycyjny. Po krótkim odpoczynku strzelcy brali udział w zajęciach pioniersko-sapersko-minerskich. Pierwszym elementem tego bloku programowego było pokonanie przeszkody wodnej w przygodnym terenie wg procedur obowiązujących w wojsku polskim Tą część zajęć przedstawiał i demonstrował komendant oddziału Kępno ZS st. sierż Krzysztof Owczarek. Było to ogromne przeżycie dla młodych strzelców by nie zmoczyć mundurów które będą jeszcze potrzebne przez cały dzień zajęć oraz aby nie zamoczyć broni. Wszyscy strzelcy wykonali zadanie z wynikiem bdb. Kolejną częścią tego bloku było szkolenie sapersko-minerskie przeprowadzone przez inspektora Leszka Wróbla z KPP w Kępnie a w przeszłości oficera WP o specjalności saper-miner, przedstawił on podstawowy sprzęt saperski wykorzystywany w siłach zbrojnych RP, a także przekazał arkana rzemiosła saperskiego. Uwiecznieniem zajęć jak przystało na manewry z prawdziwego zdarzenia było szkolenie strzeleckie przeprowadzone na obiektach strzelnicy Działosze. Strzelcy zaliczyli strzelanie kontrolne z karabinka bojowego AKMS oraz karabinu MOSIN, instruktor strzelectwa drużynowy ZS Paweł Merliński był bardzo zadowolony z wyników jakie osiągnęli nasi oraz wrocławscy strzelcy. Całość zajęć ze strony pierwszej pomocy przedmedycznej-technicznej oraz logistycznej zabezpieczał drużynowy ZS Sławomir Szych.
Był to dzień bardzo intensywnych zajęć, przez 12 godzin żaden ze strzelców nie mógł narzekać na nudę, wszyscy biorący udział w manewrach wykazali ogromny hart ducha i samozaparcie w realizowaniu zadań i założeń manewrów. Kadra oddziału podsumowała ćwiczenia jako bardzo udane i planujemy je powtórzyć z jeszcze większym rozmachem w jeden z weekendów sierpniowych. Czekamy na propozycje od bratnich sąsiednich oddziałów.
st. sierż Z.S Krzysztof Owczarek