W Szydłowcu co roku oddajemy hołd Powstańcom Styczniowym. Na lekcję historii po raz kolejny zaprosili jej organizatorzy: Burmistrz Szydłowca, Federacja Kapituły Równość, Wolność, Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 r., samorządy gmin: Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock, Związek Strzelecki oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

Trzydniowe uroczystości 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego rozpoczęły się 20 stycznia na Rynku Wielkim w Szydłowcu. Zgromadzonych, w imieniu organizatorów powitała Agnieszka Sobutka-Klepaczewska – kierownik Wydziału Kultury i Dziedzictwa SCK– Zamek. Rozbrzmiał „Hymn Narodowy”, a następnie posłanka Agnieszka Górska odczytała list od Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów.

Następnie uczestnicy udali się na mszę do kościoła parafialnego św. Zygmunta, gdzie odprawiona została msza w intencji Ojczyzny i Powstańców 1863r. Po zakończeniu nabożeństwa, zebrani złożyli kwiaty pod tablicą ks. Aleksandra Malanowicza, następnie na cmentarzu parafialnym na grobach Powstańców oraz przy kapliczce u zbiegu ulic: Kąpielowej i Narutowicza.

Pierwszy dzień centralnych obchodów zakończył się w szydłowieckim zamku. Tam przybyłych powitała dyrektor SCK-Zamek –Edyta Ziętkowska- Gawor, a następnie oddała głos Burmistrzowi Szydłowca Arturowi Ludwowi. Burmistrz w swoim przemówieniu mówił o patriotycznej postawie, o tym, że choć dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, to nie możemy zapominać o przeszłości, tym bardziej w sytuacji, kiedy wojna jest tak blisko nas.

Podczas uroczystości głos zabrali również Daniel Woś – Prezes Fundacji Kapituły Równość Wolność Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863, który przypomniał historię centralnych obchodów i Roman Burek – Komendant Główny Związku Strzeleckiego.

Daniel Woś wyróżnił Burmistrza Artura Ludwa, Edytę Ziętkowską-Gawor– Dyrektor SCK– Zamek, Agnieszkę Sobutkę-Klepaczewską oraz Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Romana Burka, wręczając im pamiątkowe medale 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Po wyróżnieniach uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji Lechosława Wąsika pt. Rotmistrz Jan Prendowski”, która przeniosła zebranych w tamten czas historii w niezwykle szeroko ujętym życiorysie. Pięknym zwieńczeniem obchodów był spektakl słowno-muzyczny pt. „Nie wolno nam zapomnieć” w wykonaniu Teatru U RADZIWIŁŁA oraz Fundacji MUZYCZNI. Tego dnia goście mieli również okazję odwiedzić Pracownię Historii Szydłowca mieszczącą się w części historycznej zamku. Strzelcy z ZS udali się do Szkoły w Sadku na zakwaterowanie.

Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Kierz Niedźwiedzi. Gmina Skarżysko Kościelne.

Główne uroczystości miały miejsce przy Mogile Powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim, gdzie zebrały się poczty sztandarowe, szkół i strażaków, organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Gminy Skarżysko Kościelne. Uroczystość poprowadził Stanisław Czubak-Sołtys Kierza Niedźwiedziego, który co roku dba o patriotyczną oprawę tego wydarzenia. Uroczystość swoją obecnością uświetnił Związek Strzelecki oraz grupa rekonstrukcyjna Powstania Styczniowego pod przewodnictwem Jana Wąsowskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: posłanka na Sejm RP Agata Wojtyszek, Andrzej Bętkowski-Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik, Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego, prowadzący uroczystości Stanisław Czubak-Sołtys Kierza Niedźwiedziego przy mogile powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim. Spotkały się delegacje samorządów, sołectwa Kierz Niedźwiedzi, Związku Strzeleckiego następnie odbyła się modlitwa, którą poprowadził ks. Grzegorz Jędrzejczyk. Najważniejszym punktem uroczystości przy Mogile był Apel Pamięci wykonany przez strzelców i orlęta Związku Strzeleckiego, który poprowadził insp. ZS Adam Dłużniak z Częstochowy. Po Apelu głos zabrali zaproszeni goście, następnie przystąpiono do składania wiązanek kwiatów oraz zapalono znicze. Na koniec strażacy z Grzybowej Góry oddali trzykrotny salut armatni. Wszystkich gości i uczestników uroczystości zaproszono na poczęstunek przygotowany przez KGW Kierzanki. Uczestnicy konni w sile 7 koni: Szwadron radomski w barwach 11 pułku ułanów oraz Chorągiew Starosty radomskiego Mikołaja Gniewosza.

 

Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Zbijów Mały Gmina Mirów.

W szkole w Zbijowie Małym odbyły się obchody 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, w uroczystościach wzięli udział mieszkańcy gminy Mirów, uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele samorządów gminnego oraz powiatowego. Blisko 90 minutową prelekcję wygłosił Lechosław Wąsik nt. Jana Prendowskiego, który napisał największą biografię o Janie Prendowskim i jego rodzinie, a dzieci z PSP przedstawiły program artystyczny. Najważniejszym punktem uroczystości było odsłonięcie obelisku wraz z tablicą upamiętniającą rotmistrza Jana Prendowskiego urodzonego w Mirowie, niezwykłego powstańca styczniowego. Ceremonii odsłonięcia oraz złożenia okolicznościowych wieńców dokonali m.in. Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek wraz z radnymi gminy Anitą Maciejczak i Leszkiem Suwarą, dyrektorem szkoły Marzanną Błach oraz obecną Wicestarostą Szydłowieckim – Anita Gołosz. Związek Strzelecki wystawił kompanie honorową oraz wartę, bardzo efektownie prezentował się szwadron radomski w sile 7 koni w barwach 11 pułku ułanów oraz Chorągiew Starosty radomskiego Mikołaja Gniewosza.

 

Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Mirzec, Starachowice.

Organizatorami obchodów, które odbyły się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mircu byli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Związek Strzelecki oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec. Spotkanie poprowadziła dyrektor mirzeckiej szkoły Alicja Raczyńska.

Wśród obecnych na uroczystości byli Dariusz Dąbrowski wicestarosta starachowicki, Mirosław Seweryn wójt gminy Mirzec, Andrzej Bracha burmistrz Miasta i Gminy Jastrząb, Artur Siwiorek wójt Gminy Mirów, Arkadiusz Bogucki reprezentant burmistrza Szydłowca, Ryszard Nowak wiceprzewodniczący Rady Powiatu Starachowickiego, Dariusz Stachowicz radny powiatowy, Roman Burek komendant główny Związku Strzeleckiego, Adam Dłużniak zastępca komendanta Związku Strzeleckiego, przedstawiciele Związku Strzeleckiego: Andrzej Górski, Rafał Bociąg, Patryk Rasała, Tomasz Szafrański, Krzysztof Bińkowski, Lechosław Wąsik. Obecni byli także Dariusz Sońta prezes Związku Piłsudczyków Radom, Jan Mazurkiewicz wiceprezes Enea Wytwarzanie sp. z o.o., zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek, skarbnik gminy Urszula Barszcz, radni Rady Gminy w Mircu, sołtysi, radni Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec, przedstawiciele zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mirzec, członkowie zespołów folklorystycznych z gminy Mirzec, dyrektorzy placówek oświatowych z gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy. Na mirzecką wieczornicę po całodziennym marszu dotarli uczestnicy Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 Szydłowiec -Mirzec, którzy w szkole w Mircu już po raz piętnasty spędzili noc przed wymarszem na niedzielne obchody Powstania Styczniowego w Wąchocku.

Spotkanie rozpoczęło się akademią „Spotkaj się z Prendowską” w wykonaniu uczniów ze szkół podstawowych w Gadce i Mircu. Słowno-muzyczne wspomnienia o Jadwidze Prendowskiej według scenariusza Renaty Iwoły dostarczyły widzom wiele wzruszeń. Uczniów do występu przygotowały Renata Iwoła i Iwona Gralec przy współpracy Anny Kawalec oraz Małgorzaty i Piotra Spadłów. Dekoracje wykonała Justyna Swat. Po występie młodym aktorom oraz ich opiekunom podziękował wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Zebrani wysłuchali także prelekcji Lechosława Wąsika na temat sylwetki rotmistrza Jana Prendowskiego, po czym komendant Roman Burek ogłosił wyniki konkursu historycznego, zorganizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach obchodów rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W konkursie udział wzięło 84 uczniów z 19 szkół. Do grona laureatów zakwalifikowało się siedem osób, które zajęły miejsca od pierwszego do siódmego: Marcel Nyga uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach, Mateusz Wójcik uczeń Szkoły Podstawowej w Małyszynie, Michał Malinowski i Jakub Malinowski uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach, Konrad Kleczaj i Zuzanna Barszcz uczniowie Szkoły Podstawowej w Małyszynie oraz Amelia Wrona uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Związek Strzelecki oraz wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna.

Komendant Główny Związku Strzeleckiego Roman Burek wręczył odznaki honorowe przyznane w uznaniu zasług za długoletnią i ofiarną działalność na rzecz Związku Strzeleckiego. Brązowe Odznaki Zasługi Związku Strzeleckiego otrzymali: poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Jan Mazurkiewicz wiceprezes Enea wytwarzanie Sp. z o.o, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Dariusz Dąbrowski wicestarosta starachowicki, Andrzej Bracha burmistrz Miasta i Gminy Jastrząb, Zdzisław Dulias wójt gminy Wierzbica, Artur Siwiorek wójt gminy Mirów, Lechosław Wąsik Związek Strzelecki, Dariusz Sońta i Krzysztof Bańkowski Związek Piłsudczyków Radom i Związek Strzelecki, Wiesław Burek i Jarosław Rusek przedstawiciele firmy Jarbur Eurochem. Zaległe odznaki odebrali członkowie Związku Strzeleckiego Adam Dłużniak i Marek Tomczyk. W imieniu odznaczonych za wyróżnienie podziękował wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprosił obecnych na kolejną część obchodów Powstania Styczniowego, które odbędą się przed południem w niedzielę w Mircu oraz na popołudniowy koncert „Uśmiechnij się z Kiepurą” (godzina 17.00, hala sportowa w Mircu, wstęp wolny).

 

W niedziele 22 stycznia kwiaty i znicze zostały złożone przez delegacje przed Pomnikiem Niepodległości w centrum Mirca, przy pamiątkowej tablicy w parku przy dworku modrzewiowym oraz na nagrobku Józefa Prendowskiego na cmentarzu w Mircu. Hołd oddali posłanka na Sejm RP Agata Wojtyszek wraz z delegacją, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski i radny powiatowy Dariusz Stachowicz, delegacja z Gminy Mirzec: wójt Mirosław Seweryn, zastępca wójta Anna Piątek, delegacja Rady Gminy w Mircu z przewodniczącym Rady Janem Zawiszą oraz radnymi Sylwią Błach i radnym Mieczysławem Strycharskim, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mircu Alicja Raczyńska.

Następnie członkowie ZS odbyli kwalifikacje na Odznakę Strzelecką. Wyniki: Starachowice strzelnica „Świt”.

W zadaniu wzięło udział 34 osoby, 14 wystrzelało Odznakę Strzelecką, w tym 1 srebrną i 13 brązowych.

Wszystkim zaangażowanym w organizację tego wspaniałego przedsięwzięcia organizowanego w 160. rocznicę: Współorganizatorom, Partnerom Obchodów i Marszu składamy serdeczne podziękowania oraz uczestnikom konkursu historycznego i zawodów strzeleckich.

Podczas udzielanych wywiadów dla mediów wymieniano z nazwy, partnera wydarzenia ENEA wytwarzanie.

logo ENEA

Artykuł: Roman Burek

Zdjęcia: Tomasz Szafrański i Patrycja Gałęza.