6 marca 2012 roku została zawarta umowa miedzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Strzeleckim.

Z chwilą objęcia w 2009 roku funkcji Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego rzuciłem wtedy wyzwanie, że jednym z podstawowych moich działań będzie doprowadzenie do zawarcia umowy z Ministrem Obrony Narodowej, która jak wtedy sobie wyobrażałem miałaby powodować pozytywne skutki dla obu stron, co zapewne tak też się stało. W dniu 6 marca ze strony MON umowę podpisał z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Sekretarz Stanu Czesław Mroczek. Stronę Związku Strzeleckiego reprezentowali: Komendant Główny Roman Burek i Członek Komendy Głównej Leszek Marcinkiewicz. Umowa zapewnia stałe uczestnictwo w szkoleniach, noszenie munduru WP oraz doskonalenie umiejętności, promocji służby wojskowej, upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, przede wszystkim tradycji Legionów Polskich i strzelców Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez okres 11 lat udało się zrealizować wiele zamierzeń. Odbywały się spotkania, planowanie, kursy i szkolenie. W tym roku też, jak tylko sytuacja międzynarodowa pozwoli, będziemy realizować kursy i szkolenia, przygotowywać się do służby Polsce.

Nadrzędną wartością ZS jest działalność dla pomnożenia wszystkich sił narodowych, przez wyrabianie karności, dzielności moralnej i fizycznej swoich członków, wzmocnienie ducha obywatelskiego społeczeństwa polskiego pod względem wojskowym bez zajmowania się sprawami politycznymi.

Przedmiotem działalności ZS, jest rozpowszechnianie i kultywowanie idei tradycji Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939, kształtowanie w społeczeństwie w sposób świadomy i zorganizowany poczucie służby i odpowiedzialności za los Polski, wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego życia w zespole, sprawności fizycznej, męstwa, odwagi i wytrwałości.

ZS edukuje dzieci i młodzież wspierając ich wrodzone talenty i rozwijając niemal wszystkie umiejętności, pozwalając im jednocześnie odnosić sukcesy bez presji. Przekazujemy wiedzę w sposób wyjątkowo przystępny i dbamy o to, by każdy chętny otrzymał niezbędne wsparcie oraz czuł się bezpieczny i całkowicie rozumiany.

Pragnieniem naszym jest otrzymywanie wsparcia finansowego i rzeczowego od instytucji chociaż w połowie do naszych potrzeb.

Może ktoś zwróci uwagę na naszą służbę Ojczyźnie.

 

Roman Burek-Komendant Główny