W dniach 11-19 sierpnia odbył się 4 turnus kursu płetwonurkowania na stopień P1. Kurs był przeznaczony dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe, członków organizacji proobronnych oraz żołnierzy terytorialnej służby wojskowej organizowany przez stowarzyszenie PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych sfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W kursie brał udział st. Strzelec ZS Jakub Kozak z Oddziału Częstochowa. Kurs był wymagającym sprawdzianem wiedzy nie tylko praktycznej ale i teoretycznej. W zagadnienia teoretyczne wchodziły między innymi fizyka, biologia wód, wiedza o sprzęcie do nurkowania, czy chorobach i urazach, które grożą płetwonurkom. Pod wodą zaś kursanci uczyli się poprawnie wykonywać płetwonurkowanie, reagować w różnych sytuacjach takich jak zalanie maski wodą czy brak powietrza u partnera i oddychanie z jednego automatu przez dwie osoby. Po pozytywnym egzaminie teoretycznym i zaliczeniu wszystkich norm przy 7 nurkowaniach, kursanci stawali się płetwonurkami P1 i wykonywali dwa ostatnie nurkowania bez instruktora jedynie w parach (dwóch płetwonurków P1). Należy stwierdzić, że po tej edycji kursu, uczestnicy potrafią dobrze zaplanować i przeprowadzić nurkowanie na głębokość do 20 metrów, takie uprawnienie nurkowania daje kurs P1.

Mimo ciężkich zadań wykonanych podczas kursu st. Strzelec ZS Jakub Kozak dobrze wspomina i zachęca innych do brania udziału w takich szkoleniach.

zdjęcia własne oraz Podwodnik