Minęło 18 lat od wstąpienia Polski do NATO

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO – organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego. Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego państw satelickich. Z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem. Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.

Przed przystąpieniem Polski, Czech i Węgier 12 marca 1999, NATO liczyło 16 państw. Obecnie do Sojuszu należy 28 krajów. Członkostwo Polski w najpotężniejszym współczesnym sojuszu polityczno-militarnym na świecie dało Polsce nie tylko gwarancje bezpieczeństwa w postaci art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego (który mówi, że atak na dowolne państwo, należące do NATO, równy jest z atakiem na cały Sojusz), lecz spowodowało również wzrost pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Oczywiście z przystąpieniem wiążą się również zobowiązania i reformy. Przystąpienie Polski do NATO spowodowało konieczność dostosowania Sił Zbrojnych RP do standardów
NATO. Zmiany wprowadzono praktycznie we wszystkich obszarach działalności i dziedzinach życia sił zbrojnych. Najwyraźniej są one widoczne w profesjonalizacji kadry, rosnącej liczbie kobiet służących w wojsku, strukturze organizacyjnej, uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym, systemie szkolenia oraz w zakresie obowiązujących procedur.

Polska uczestniczy w misjach i operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego od 1996 r. Brała aktywny udział w operacji ISAF w Afganistanie, w operacji z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego Active Endeavour na Morzu Śródziemnym oraz w operacjach reagowania kryzysowego NATO: w Bośni i Hercegowinie, Albanii, Macedonii, w misjach szkoleniowych w Iraku i Afganistanie oraz w misji humanitarnej w Pakistanie.

W lipcu ubiegłego roku Polska była gospodarzem największego w historii szczytu NATO. Podczas obrad zapadła decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu poprzez rozmieszczenie czterech grup batalionowych na terenie Polski i państw Bałtyckich.

 Ustalono, że Kanada będzie państwem ramowym na Łotwie, Niemcy poprowadzą batalion na Litwie, Wielka Brytania w Estonii, a Stany Zjednoczone będą służyć jako państwo ramowe w Polsce.

7 stycznia do Polski przylecieli pierwsi żołnierze Paktu. Przetransportowano także ciężki sprzęt, który skierowano w rejon Żagania w lubuskiem i Drawska Pomorskiego. W sumie w Polsce i krajach bałtyckich w ramach wzmocnienia przez NATO wschodniej granicy Sojuszu z Rosją mają stacjonować cztery bataliony – około 4 tys. żołnierzy.

W najbliższej przyszłości w Orzyszu pojawi się batalionowa grupa bojowa złożona z wojsk amerykańskich, brytyjskich i rumuńskich. W Polsce funkcjonuje kilka międzynarodowych struktur związanych z Sojuszem. Polska jest także krajem wiodącym w Sojuszu jeśli chodzi o wydatki na wojsko (obecnie jest to ok. 2,01 proc, zaś w przyszłości ma być to aż 3% PKB).

amerykańskie czołgi w Polsce fot. MON