W 2021 roku planujemy przeprowadzić dwa wewnętrzne kursy dla naszych członków: Kurs Kadry Dowódczej w ilości 3-5 oraz Kurs Kadry Orlęcej 1-2.
W poprzednich latach tego rodzaju kursy cieszyły się sporym zainteresowaniem. Czekamy na dogodny czas, aby rozpocząć ich realizację. Obecnie trwa nabór, a zakwalifikowanym kursantom zostanie przesłany materiał w formie on-line do nauki. Podsumowaniem każdego z kursów będzie egzamin końcowy, a wyróżnionym uczestnikom zostaną wręczone certyfikaty.

Roman Burek