Zmarł Jerzy Lichtarowicz

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jerzego Lichtarowicza naszego przyjaciela, z urodzenia wilnianina, członka rodziny Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Był pełnym energii, optymizmu i taktu dobrym człowiekiem. Takim Go zapamiętamy.
Cześć Jego Pamięci!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Szczecinie na Cmentarzu Centralnym w piątek 26.06.2020 o godz. 14:15.

W uroczystościach pogrzebowych weźmie udział delegacja ZS.

Na ręce Prezesa Fundacji „Niezłomni” składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny ZS