Szanowni Państwo!

 1. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Przygotowania wkraczają w decydujący moment. Obchody rozpoczną się w Szydłowcu w dniu 20 stycznia 2023 roku.

W imieniu Organizatora serdecznie zapraszam na obchody i trasę XVII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec Sadek Kierz Niedźwiedzi Zbijów Mały Mirzec w dniach 20-22 stycznia 2023 roku.

Marsz jest przedsięwzięciem cyklicznym, organizowany przez Związek Strzelecki o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, harcerzy, żołnierzy, strzelców i orląt oraz osób wyrażających chęć udziału, którym znane są symbole i wartości patriotyczne, narodowe i chrześcijańskie.

Marsz jest formą uczczenia i upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w 1863 roku.

Celem Marszu jest:

 1. organizowanie obchodów rocznic i uroczystości Powstania Styczniowego,
 2. upamiętnianie bohaterów i miejsc historycznie związanych z Powstaniem Styczniowym oraz poznawanie znaczenia hasła „Gloria Victis”,
 3. wspieranie i udział w organizowanych wydarzeniach związanych z Powstaniem Styczniowym (1863-64), zachęcanie do uczestnictwa oraz promocji,
 4. współpraca z samorządami, szkołami, organizacjami i innymi osobami celem upamiętnienia wydarzeń związanych z Powstaniem Styczniowym,
 5. edukacja, wychowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w duchu patriotycznym w oparciu o słowa BÓG – HONOR – OJCZYZNA,
 6. popularyzowanie wiedzy historycznej o Powstaniu Styczniowym poprzez organizację prelekcji, wystaw i konferencji,
 7. organizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej konkursu historycznego nt. Powstania Styczniowego,
 8. formowanie wzorowych postaw obywatelskich i wyrabianie zdyscyplinowanego życia w oparciu o organizację zajęć szkoleniowych,
 9. rola i znaczenie Powstania Styczniowego dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa oraz przywiązania Polaków do idei wolności i niepodległości.

 

Finał Konkursu Historycznego pn. Powstanie Styczniowe 1863-64 (lata 1857-1866) zostanie przeprowadzony w dniu 20 stycznia 2023 roku. Rozpoczęcie konkursu zaplanowano na godz. 10.00. Konkurs zostanie przeprowadzony przy użyciu portalu internetowego Testportal. Komisja będzie prowadzić działania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku, (Sadek 170).

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych należących do gmin z obszarów powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego. Dla najlepszych siedmiu (7) laureatów czekają wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas uroczystej akademii w szkole w Mircu (godz. 18.00). Udział w konkursie jest bezpłatny.

Przygotowano 200 pytań, do konkursu zostanie wybranych 20 pytań o różnej skali ocen, możliwa dogrywka.

Zawody strzeleckie na odznakę, zostaną przeprowadzone w niedzielę 22 stycznia w Starachowicach. Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody i odznaki.

Uczestnicy Marszu są  głównie dzieci i młodzież szkolna, szkół podstawowych i średnich: strzelcy, orlęta, piłsudczycy, harcerze, strażacy i żołnierze, wszyscy – świadomi swej przeszłości i pochodzenia, pełnowartościowi ochotnicy umocowani w polskości – gotowi by służyć Ojczyźnie.

Założenia programowe marszu

Zapoznanie uczestników Marszu z przyczynami wybuchu i przebiegiem Powstania Styczniowego, jego Dyktatorami i Dowódcami, przebiegiem bitew, losami powstańców, ich rodzin i majątku.

 1. Uczestnictwo w Marszu odbywać się będzie na płaszczyznach: edukacyjno wychowawczej, patriotyczno-obywatelskiej, sportowo-obronnej.
 2. Metody pracy tj. elementy wykładu, dyskusja, scenki historyczne.
 3. Formy pracy: grupowa, indywidualna.
 4. Ewaluacja:

– sprawdzenie realizacji programu marszu na podstawie udziału i zachowań uczestników;

– stan zaangażowania i dyscypliny, stan świadomości, odpowiedzialności i aktywności;

– osobista umiejętność krytycznego spojrzenia na wykonanie zadania.

Przebieg i sposób realizacji marszu

 1. Marsz odbywa się w oparciu o Regulamin Marszu, który jest podstawą prowadzenia wszelkich działań organizacyjnych podejmowanych w czasie jego trwania.
 2. Realizacja marszu odbywa się na historycznej trasie działań płk Mariana Langiewicza
  z Szydłowca przez Sadek, Kierz Niedźwiedzi, Zbijów Mały do Mirca.
 3. Przebieg i zabezpieczenie marszu.
  • marsz odbywa się w zwartej kolumnie marszowej;
  • kolumna może tworzyć 10 osobowe grupy ze względów na bezpieczeństwo lub wg potrzeb i uzgodnień;
  • trasa marszu została uzgodniona.
 4. Bazę noclegową zapewnia organizator, do niego należy również, przygotowanie pomieszczeń noclegowych.
 5. Uczestnicy marszu zobowiązani są do przestrzegania porządku w miejscach pobytu i noclegu oraz zadbanie o użyczone mienie.
 6. Wyżywienie uczestnikom zapewnia Organizator: w piątek kolację, w sobotę cztery gorące posiłki, w niedzielę śniadanie oraz obiad w Starachowicach.
 7. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie i nieodpłatny transport bagaży na trasie Szydłowiec-Mirzec oraz powrót do Skarżyska Kamiennej i Radomia autokarem lub busem.

Organizator Marszu:

Związek Strzelecki ul. Rynek 15, 26-610 RADOM

Komendant Marszu – st. insp. ZS Roman Burek
E-mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl, Tel. 604219765

Załączniki:

[PDF] – Program XVII Marszu 2023 r.

[PDF] -Regulamin XVII Marszu Styczniowego 2023

[PDF] -1. Karta odpowiedzialności ubezpieczeniowej XVII Marsz2023

[PDF] -2. Zgłoszenie udziału w XVII Marszu2023

[PDF] -3. Lista uczestników XVII Marsz2023

Współorganizatorzy i Partnerzy:

Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki  logo ENEA