Szanowni Państwo!

Opracowaliśmy na potrzeby organizowania Oddziałów Związku Strzeleckiego w terenie regulamin jako wytyczne wraz z załącznikami, które będą pomocne w realizacji statutowych założeń organizacyjnych naszego Stowarzyszenia.

Komplet dokumentów znajduje się w zakładce Oddziały ZS pt. Wytyczne tworzenia Oddziałów ZS. Zachęcamy wszystkie chętne osoby do kontaktowania się celem sprawdzenia praktycznego na załączonych dokumentach.

Roman Burek Komendant Główny

Regulamin wytycznych tworzenia Oddziałów ZS w terenie 2018