Szkolenie działań nieregularnych zakończone – plan zrealizowany.
Komendant Okręgu IV Związku Strzeleckiego pchor. ZS Stefan Chałat przy wsparciu instruktorów z Oddziałów Wrocław, Świdnica, Syców, Kępno zrealizował na terenie Dolnego Śląska w dniach 26.09-02.10.2016 „Kurs działań nieregularnych strzelców Dolnego Śląska. Zadanie to jest dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i jest to już trzecia edycja zadania a jego powtarzalność świadczy o wysokim poziomie merytorycznym oraz o wpisaniu się w aktualne kierunki szkoleniowe.
W trudnych warunkach polowych strzelcy i kandydaci na strzelców szlifowali umiejętności z zakresu działań nieregularnych takich jak:
Zielona taktyka
Surwiwalu
Ratownictwo na polu walki
Przygotowywanie zasadzek
Unikanie oraz przenikanie
Ochrony i odparcia ataku na obozowisko
Topografia
Strzelane Bojowe AKMS
Przez cały okres szkolenia wdrożone procedury bezpieczeństwa symulowały podwyższony stan zagrożenia. Aby uniknąć zaskoczenia przez 24 godziny na dobę w systemie rotacyjnym były pełnione warty na terenie obozowiska jak i na punktach kontrolnych. Podczas tych kilku dni udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zagadnienia. Miłą niespodzianką dla strzelców była wizyta uczniów z klas mundurowych Europejskiego Liceum Służb mundurowych z Wrocławia dla których zorganizowaliśmy całodzienne szkolenie z kilku wybranych zagadnień szkoleniowych zorganizowanych w 6 punktach szkoleniowych:
Budowa schronienia jednospadowego sież. ZS Przemysła Żach Oddział Wrocław
Orientowanie mapy – marsz na azymut druż. ZS Patryk Socha Oddział Świdnica
Ewakuacja rannego z pola walki różnymi technikami strz. ZS Justyna Nowicka Oddział Wrocław
Improwizowanie natarcie, pokonywanie terenu różnymi technikami druż. ZS Aleksander Szaflik Oddział Świdnica
Postawy strzeleckie pchor. ZS Stefan Chałat Oddział Wrocław
Walka wręcz strz. ZS Dawid Kałmuk

Pomimo tego że było to pierwsze szkolenie uczniów pierwszych klas mundurowych braki w wyszkoleniu nadrabiali zapałem i zaangażowaniem wykonując zadania na punktach nauczania wzorowo. Mam nadzieję że przekazana wiedza przez instruktorów zaszczepiła w nich ziarno które w przyszłości przyniesie plony.
Po kilku dniowym bytowaniu w polu nadszedł czas na kontakt z cywilizacją w sobotę 01.10.2016 cały stan osobowy z wyjątkiem wartowników przemieścił się na strzelnicę gdzie odbyło się strzelanie bojowe na odległość 50 metrów do popiersia żołnierza o wymiarach 50×50. Tutaj na szczególne wyrazy uznania zasługują strzelcy druż. ZS Patryk Socha który na 10 strzałów zdobył 98 punktów oraz strz. Justyna Nowicka, która na 10 strzałów zdobyła 92 punkty. Dla strz. Nowickiej jest to szczególne osiągnięcie gdyż było to jej pierwsze strzelania bojowe, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Podczas strzelania zostały zorganizowane trzy dodatkowe punkty szkoleniowe:
Zasady posługiwania się bronią, warunki bezpieczeństwa sierż. ZS Paweł Merliński Oddział Kępno
Pierwsza pomoc przed medyczna Instruktorzy Oddziału Kępno
Walka nożem strz. Artur Mehrstein Oddział Wrocław

Ostatni dzień szkoleniowy został przeznaczony na szkolenie z zasad zacierania śladów. Po instruktarzu strzelcy mieli za zadanie zdemontowanie obozowiska i zatarcie wszystkich śladów bytności. Późnymi godzinami popołudniowymi opuściliśmy rejon zgrupowania i udaliśmy się do Wrocławia.
Dziękuję wszystkim strzelcom dzięki którym szkolenie przebiegło na bardzo wysokim poziomie oraz wszystkim dzięki którym mogło dość do tego szkolenia. I do zobaczenia na kolejnym szkoleniu.

Autor: pchor. ZS Stefan Chałat