Wczoraj kandydaci dziś strzelcy

W 225 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja 53 kandydatów na strzelców z Oddziałów: Kępno, Syców, Wrocław złożyło uroczyste Przyrzeczenie Strzeleckie przed pomnikiem na rynku w Kępnie.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele pw. św. Marcina w Kępnie gdzie ks. kanonik Jerzy Palpuchowski w obecności członków komendy głównej z komendantem głównym st. insp. Romanem Burkiem na czele, parlamentarzystów włodarzy Miasta z burmistrzem Piotrem Psikusem i powiatu ze starostą Witoldem Jankowskim, przedstawicieli samorządu lokalnego, policji, Państwowej Straży Pożarnej, wojska w postaci przedstawiciela komendanta WKU Kalisz kapitana Jacka Wolfa wygłosił uroczystą homilię skierowaną do przyszłych młodych strzelców. W której to poruszył temat patriotyzmu i wyraził podziw dla młodych ludzi wyrażających taki szacunek dla spraw swej ukochanej ojczyzny.
Po mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz delegacji, zaproszonych gości, pocztów sztandarowych, zwartych pododdziałów Związku Strzeleckiego pod pomnik na rynku. Uroczystości rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszt przy dźwiękach ,, Mazurka Dąbrowskiego,, po którym nastąpiło okolicznościowe przemówienie burmistrza Kępna pana Piotra Psikusa. Następnie pan Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. Roman Burek odebrał meldunek od d-cy plutonu Kępno ZS sierż Krzysztofa Owczarka, komendant dokonał przeglądu pododdziałów, po którym nastąpiło przyrzeczenie strzeleckie kandydatów na strzelców. Złożeniem przyrzeczenia na historyczny sztandar ZHP Hufca Kępno z 1933 roku wyróżniono kandydatów: Alexandra Jenda, Angelika Łacińska, Artur Powroźnik i Krzysztof Milewski. Kandydaci przyrzekali:,, całym życiem służyć najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej” Po przyrzeczeniu nastąpiło wręczenie dyplomów z awansem na pierwszy stopień strzelecki oraz obszyć strzeleckich (patek). Następnie zabrał głos Komendant Główny ZS, który zwrócił się do nowo zaprzysiężonych strzelców by przez cale swe życie kierowali się dobrem Ojczyzny. Po czym nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez licznie przybyłe delegacje. Ostatnim akordem uroczystości była defilada pododdziałów Policji, Związku Strzeleckiego, Straży pożarnej i Harcerzy. Na zakończenie uroczystości, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez pracowników UMiG Kępno na poczęstunek zorganizowany przez burmistrza Kępna. W powojennej historii Kępna nie było jeszcze tak znamienicie obchodzonego święta 3 maja.

 

artykuł: st. sierż. ZS K. Owczarek