W dniu 18 czerwca 2016 r. odbył się Walny Zjazd sprawozdawczy w Szydłowcu. Przyjęto Uchwałami sprawozdanie z działalności za rok 2015 oraz m.in. przyjęcia projektów uchwał ustanawiających odznaki honorowe Związku Strzeleckiego, ustalono również kierunki działań na najbliższe miesiące.

Autor: pchor. ZS Marek Tomczyk

Zdjęcia: pchor. ZS Marek Tomczyk