W dniu 1 września tak jak w każdym mieście w Polsce również w Szydłowcu odbyły się uroczystości 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mszę świętą w intencji ofiar II wojny światowej odprawił ks. Marek Kucharski Proboszcz parafii Św. Zygmunta Króla, a kazanie wygłosił ks. Paweł Górowski. Zorganizowanie uroczystości spoczywało na Burmistrzu Szydłowca Arturze Ludwie.

W uroczystościach udział wzięli wierni kościoła, Strzelcy i Orlęta szydłowieccy z Komendantem Oddziału komp. ZS Andrzejem Górskim. Obecnym był Komendant Główny ZS st. insp. ZS Roman Burek. Po mszy św. Liczni zebrani pomaszerowali w zorganizowanej kolumnie na cmentarz parafialny, by tam złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy oddać honory poległym w wojnie obronnej 1939 roku. Wartę honorową na cmentarzu pełnili szydłowieccy Orlęta.

Zdjęcia: Marek Sokołowski i Roman Burek
Artykuł: Roman Burek