W dniu 1 Marca Strzelcy ze Związku Strzeleckiego Oddział Staszów odwiedzili na terenie powiatu staszowskiego groby żołnierzy wyklętych, w ten sposób uczcili pamięć w dniu ich święta. W Staszowie na grobie Ludwika Machalskiego ps. „Mnich” – twórcy organizacji niepodległościowej działającej na terenie ziemi staszowskiej i okolic. Organizacja powstała na wiosnę 1950 roku i funkcjonowała przez kilka miesięcy po czym została rozbita przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Członkowie organizacji (ok. 20 osób) – młodzi ludzie zajmowali się gromadzeniem broni i zdobywaniem pieniędzy na działalność konspiracyjną. Liczyli na szybki wybuch konfliktu zbrojnego między związkiem radzieckim, a państwami zachodnimi i ewentualne włączenie się do działań zbrojnych. Najważniejszą akcją było rozbicie posterunku milicji w Klimontowie. Ludwik Machalski został skazany na karę śmierci (W momencie śmierci miał 22 lata !). Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski wobec niego. Pozostali członkowie zostali skazani na wieloletnie więzienia. Szczątki Ludwika Machalskiego zostały zidentyfikowane na cmentarzu Piaski w Kielcach przez biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka w 2016. „Mnich” spoczął na cmentarzu parafialnym w Staszowie w 2017 roku.

Więcej na temat Ludwika Machalskiego można poczytać na stronie IPN: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/46095,Ludwik-Machalski-Mnich-1929-1951.html

Warto polecić książkę opisującą historii organizacji „Mnicha”: O sprawiedliwy wymiar kary. Losy organizacji niepodległościowej Ludwika Machalskiego ps. „Mnich której autorem jest kuzynka „Mnicha” Krystyna Bień-Orlicz. Książka jest dostępna w bibliotece gminnej w Staszowie.

Strzelcy odwiedzili również Połaniec, gdzie na pomniku upamiętniającym poległych żołnierzy AK zapalili znicze. Warto dodać, że na terenie Połańca prężnie działał oddział AK Jędrusie.

Jakub Majka