Zapraszamy do udziału w VII Forum Organizacji Pozarządowych,które odbędzie się w dniach 20 – 23.10.2016 r. w Gdyni.

Głównym celem forum jest stworzenie corocznej możliwości wymiany myśli i doświadczeń wynikających ze współpracy wojska z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz obronności państwa, jak również podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej. Wymiana ta ma na celu usprawnienie powyższej współpracy oraz porządkowanie kwestii formalnoprawnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w forum uczestniczyć może jeden przedstawiciel organizacji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w terminie do dnia 11 października 2016 r.

Koszty pobytu uczestników oraz koszty programowe związane z realizacją forum pokrywa organizator. Program forum oraz lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie internetowej w późniejszym terminie, do dnia 13 października 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące forum można uzyskać również kontaktując się telefonicznie pod nr. tel. 261 840 143 lub 261 840 142 oraz 261 840 175.

Formularz zgłoszeniowy (i artykuł) pod linkiem http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/z-zycia-wojska-s/vii-forum-organizacji-pozarzadowych-n2016-09-27/