27 maja, początek godz. 10:00.

Informacje w sprawie Walnego Zjazdu zostały przekazane członkom Związku Strzeleckiego zgodnie z drogą służbową.

W programie m.in. przyjęcie sprawozdań i podjęcie innych uchwał.

Serdecznie zapraszamy. .

w im. Zarządu: Prezes Zarządu st. insp. ZS  Roman BUREK