SYMBOLIKA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

Symbolami Związku Strzeleckiego są: Godło, Flaga, Hymn i Logo, które tworzą SYMBOLIKĘ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO.
Symbole Związku Strzeleckiego wyrażają pamięć, szacunek, dumę i honor a także godność członków Stowarzyszenia.

GODŁO

Wizerunek graficzny Godła wraz z opisem

 

Godłem Związku Strzeleckiego jest stylizowany, srebrzysty, ukoronowany orzeł o wzniesionych skrzydłach, siedzący na tarczy amazonek ze szlakiem o piętnastu gwoździach, z rozetkami w rogach tarczy, mającej wewnątrz trójkątną tarczkę z literą „S”; korona, dziób, szpony i litera złocone.
Godło zostało opracowane na zlecenie oraz wytyczne Komendanta Głównego Romana Burka przez grafika Tadeusza Kuczyńskiego z Warszawy w 2022 roku, jako odznaka Związku Strzeleckiego oraz znak graficzny. Godło, może nosić nazwę „Orzeł ZS”.

 

Kolorystyka:
Biały CMYK (0, 0, 0, 0) RGB (255, 255, 255) #FFFFFF
Złoty CMYK (0, 16, 100, 0) RGB (255, 214, 0) #FFD600
Czarny CMYK (0. 0. 0. 100) RGB (0, 0, 0) #000000

 

Flaga Związku Strzeleckiego

Wizerunek graficzny Flagi wraz z opisem

 

 

Flagą Związku Strzeleckiego jest płat tkaniny w kształcie prostokąta. Flaga Związku Strzeleckiego składa się z trzech pasów w układzie poziomym; pas górny jest w kolorze białym, pas środkowy w kolorze czerwonym oraz pas dolny  w kolorze zielonym. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 10:21.

Zgodnie z tradycją Związku Strzeleckiego – ugruntowaną w okresie II RP – barwy organizacyjne wyrażają:

  • kolor biały – moralność obywatelską,
  • kolor czerwony – wierność ideałom niepodległościowym oraz gotowość do dalszych ofiar na rzecz niepodległości,
  • kolor zielony – młodość, twórczość i radość życia.

Kolorystyka:
Biały CMYK (0, 0, 0, 0) RGB (255, 255, 255) #FFFFFF
Czerwony CMYK (0, 96, 97, 7) RGB (237, 9, 8) #ED0908
Zielony Malachitowy CMYK (100, 0, 50, 60) RGB(0, 88, 83) #005853

 

Hymn Związku Strzeleckiego

Hymnem – pieśnią organizacyjną Związku Strzeleckiego jest „Marsz Pierwszej Brygady”. Ustalona przez tradycje pieśń patriotyczna stanowi wyraz jedności organizacyjnej członków stowarzyszenia i jest oficjalną formą społecznej manifestacji wobec symboli, tradycji i narodu.

MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY

Legiony to – żołnierska nuta,
Legiony to – straceńców los!
Legiony to – rycerska buta,
Legiony to – ofiarny stos.

Ref:
My Pierwsza Brygada, strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos!

Pierwotnie pieśnią organizacyjną był marsz strzelecki „Hej strzelcy wraz”. Pieśń ta traktowana jako spuścizna po powstańcach styczniowych, śpiewana była przez strzelców przed rokiem 1914 i przez żołnierzy Legionów Polskich oraz pozostałych formacji walczących o niepodległość w okresie I wojny światowej.  Pieśń „Hej strzelcy wraz” była znakiem łączności duchowej ówczesnego Związku Strzeleckiego z poprzedzającymi go pokoleniami, a ponadto wyrazem ideowej jedności wszystkich  istniejących oddziałów i członków organizacji. Jednak podczas powitań Prezesa Zarządu Głównego i Komendanta Głównego oraz przeglądów dokonywanych przez nich obowiązywało wykonanie „Marsza I Brygady”, który był marszem uroczystym Związku Strzeleckiego. Dlatego obecnie za hymn Związku Strzeleckiego przyjęto pierwszą zwrotkę wraz z refrenem tej pieśni.

 

 

Logo

Wizerunek graficzny Loga wraz z opisem

 

Logo stanowi stylizowany napis „ZWIĄZEK STRZELECKI” czcionką CAMBRIA w barwach narodowych, zawiera profil Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz literę „S” wpisaną w tarczę herbową, jaka widnieje w tarczy amazonek Orła Związku Strzeleckiego wz. 2017. Logo jest prostokątem o proporcjach 7:10.

Kolorystyka:
Biały CMYK (0, 0, 0, 0) RGB (255, 255, 255) #FFFFFF
Czerwony CMYK (0, 96, 97, 7) RGB (237, 9, 8) #ED0908
Czarny CMYK (0. 0. 0. 100) RGB (0, 0, 0) #000000

Roman BUREK